QUÈ ÉS EL TREBALL PER RACONS ?
TREBALLEM PER RACONS PERQUÈ:
PAPER DEL MESTRE
  QUÈ ÉS EL TREBALL PER RACONS?
 
 
 

És una manera d'organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los dels materials i estris necessaris per realitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament.
Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o els resultats