L'avaluació d'aquesta webquest la farà el professor per mitjà de la rúbrica del producte final.

Per estar ben satisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 20 punts.