Estem de festa

Una webquest accessible, plantejada per treballar les competències bàsiques a l'aula i adreçada a l'alumnat del Cicle Mitjà de Primària i de Necessitats Educatives Especials

Imatges de les festes

Coordinació: Maria del Mar Lluelles i Imma Palahí

Autors/es: Angels Corredor, Ma. Esther Fernández, Àlex Font, Sara López, Maria del Mar Lluelles, Imma Palahí, Anna Maria Salla, Marta Servat i Laura Urgell