Per preparar la festa cada grup ha d'escollir i fer una d'aquestes activitats:
  1. Buscar l'origen de la festa
  2. Preparar una cançó
  3. Treballar un conte
  4. Fer manualitats

El dia de la festa es posaran en comú totes les activitats realitzades.

Es recomana que, en cadascuna de les celebracions, els grups s'intercanviïn les tasques.