Educació Física per autistes

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços


L'Educació Física per als autistes

 

L'autisme és una deficiència d'ordre psíquic amb dos grans grups d'anomalies: al sistema límbic del cervell (controla l'aprenentatge, motivació i experiència, i expressió d'emocions) i el tronc del cervell (controla l'equilibri i la coordinació).

 

Conductes de l'autisme:

Alteracions de les seqüències i ritmes del desenvolupament:

- Perturbació de la coordinació normal de les tres vies: motora, socioadaptativa i cognitiva.

- Pot desenvolupar-se la motricitat gruixuda i es retrasa la fina.

- Poden ser normals les respostes motores i haver un retràs social, adaptatiu i cognitiu.

 

Perturbacions de les respostes a estímuls sensorials: Pot donar-se hipo o hiperactivitat

- Visuals

- Auditives

- Tàctils

- Vestibulars

- Olfatives i gustatives

- Propioceptives

 

Perturbació de la parla i la comunicació:

- Capacitat simbòlica absent o limitada.

- Bona capacitat per la memòria mecànica.

- Dissociació entre gestos i llenguatge.

 

Alteracions de la capacitat de relacionar-se adequadament amb objectes, situacions i persones: Pel nen autista, a l'àrea d'Eduació Física és necessari:

- Estructurar temps i espai, donar-lis significat.

- Determinar uns horaris , i amb unes activitats concretes que els hi serveixin com a referència.

-Cal proporcionar afectivitat.

- Observar al nen, ja que és el millor mètode per coneixe'l.

 

Objectius educatius pel nen/a autista:

- Normalitzar les conductes socials.

- Aconseguir l'adquisició d'unes habilitats bàsiques.

- Ajudar-lo a coneixe's.

- Ajudar-lo a comprendre el màxim possible del seu entorn.

L'educador ha de mantindre una cohèrencia en les seves actuacions perquè el nen adquereixi una major seguretat.

 

L'activitat física en els autistes:

Totes les disciplines esportives poden ser ensenyades i assimilades a la vida de persones amb autisme, aquestes es converteixen en un excel·lent instrument per a estimular la seva atenció, imitació, disposició per a l'aprenentatge, seguiment d'ordres, sociabilizació i és una molt bona oportunitat perquè juntament amb la seva família i amics aprenguin a gaudir moments d'unió i felicitat.

És també un excel·lent complement de les teràpies psicomotrius que realitzen els especialistes i quan estan supervisades pels mateixos són assumides ràpidament com part de la rehabilitació. Però la fi de l'activitat física si bé és el desenvolupament integral de la salut, principalment busca proporcionar benestar, relaxació i alegria a qui ho practica.

Hem de diferenciar els nivells de l'activitat física per a poder comprendre i adequar-les necessitats de cada persona segons la seva edat, habilitats físic motores, conductuals i característiques pròpies de la seva personalitat

 

Nivells d'activitat física

 

JOC
ACTIVITAT FISICA
DISCIPLINA ESPORTIVA
Moviment lliure Postura, respiració, moviments adequats Domini corporal
No existeixen seqüències Seqüències i ordre Entrenament habitual
No hi ha regles Regles de comportament Coneixement de Normes esportives
No requereix habilitats especials No requereix d'habilitats especials Característiques físiques i habilitats per a cada esport

 

PRIMERA ETAPA Condicionament físic

L'acondicionament muscular aporta un fàcil mètode per a l'ensenyament de les parts del cos, dóna a la persona una major capacitat de conèixer-lo i manejar-lo treballant-lo coordinadament . També facilita a l'alumne la comprensió i el seguiment d'ordres, a més d'això desenvolupa el sistema aspecte motor tant de manera individual com col·lectiva.

Les seqüències curtes i ordenades són una manera rítmica d'ordenar el moviment del cos, per a l'autista, aquesta funció que normalment aprenem inconscientment mitjançant jocs i amb la recerca del nostre propi domini amb la finalitat d'arribar a habilitats i metes , no té cap lògica per a ells. L'autista no és conscient de les seves habilitats, les seves destreses motores sorgeixen inconscients i espontànies davant un estímul o una necessitat i generalment no poden repetir-se concientment. És necessari, i això es fa per mitjà de la pràctica, que la consecució dels moviments es tornin en hàbits que després seran reconeguts pels alumnes tornant-los part de les seves vides i repetint-los de manera conscient quan ho requereixin.

 

NIVELL 1: FALTA D'ATENCIÓ I INCAPACITAT DE SEGUIMENT D'ORDRES (Ajuda amb suport o reforç físic o corporal)

Quan l'alumne inicia la seva rutina d'acondicionament físic necessita ajuda i orientació per a fer els exercicis, aquest suport s'anirà retirant a poc a poc segons es vagi aconseguint la correcta postura i l'adequada realització dels mateixos.

L'orientació de l'adequada posició per a la realització dels moviments constituixen la base de la rutina esportiva. Mentre l'alumne no tingui la postura, respiri i manegi el seu cos d'una forma correcta no podrà desenvolupar habilitats ni beneficiar-se amb els canvis favorables que s'aniran presentant en el seu sistema metabòlic i neuro motor.

Serà necessari iniciar les classes individualment perquè amb la pràctica l'alumne entengui com és la lògica de la classe i el seu paper dintre de la rutina. Mitjançant es vagin aconseguint els objectius de conducta, posició i disposició per a l'aprenentatge l'alumne anirà formant grups amb altres alumnes del seu mateix nivell de comprensió i capacitat motora.

 

Problemes motors que poden tenir els autistes

Existeixen diverses maneres de facilitar el moviment adequat a les persones que presenten problemes motors, molts casos d'autisme sever i persones amb diagnòstics múltiples, poden a més dels problemes conductuals i d'atenció presentar trastorns psicomotrius greus.

Ja sigui en l'aigua o amb equips s'ha de buscar el gaudi en el moviment,. Per a persones que no es poden mobilitzar, l'exercici en la piscina facilita la lliure mobilització, la persona que no pot caminar o que ho fa amb ajuda, podrà desplaçar-se lliurement i sense ajuda, podrà jugar i córrer dintre l'aigua. AL principi serà amb ajuda ja sigui de l'entrenador o d'una taula de flotació després s'aniran retirant el suport físic fins que la persona tingui confiança i es mobilitzi sola. L'acondicionament muscular és adequat i beneficiós pel gran avantatge que presenta el mitjà aquàtic, no es produeix fricció entre els músculs i el pes del cos i no hi ha sofriment articular.

De la mateixa manera es pot assolir un excel·lent condicionament muscular utilitzant els aparells del gimnàs, la corriola, la bicicleta estacionària, el disc giratori, steps, corró, premsa, llibre són utilitzats sense pes per a facilitar el moviment dels diversos grups musculars.

Les persones amb autisme presenten generalment serioses deficiències a nivell vestibular (coordinació de la nostra sensació de moviments a través de la informació inconscient del sistema visual i auditiu) i propioceptivo (informació a través de l'aparell muscular, lligamentari i articular), això dificulta en el primer cas tenir domini en les àrees de l'equilibri i noció de posició en l'espai. En el segon cas no permet tenir consciència dels moviments, amidar la relació espacial davant els objectes ni amidar la força o suavitat dels nostres moviments front ells. És per aquesta causa que moltes vegades la persona autista presenta moviments maldestres, siguin molt accelerats (en cas dels hiperactius) o summament lents. Exactament igual succeeix amb el llenguatge els autistes si no conten amb un llenguatge fluid, tendeixen a ser repetitius o parlar summament ràpid o fer-lo de manera robotizada amb frases curtes.

DISFUSIÓ VESTIBULAR
DISFUSIÓ PROPIOCEPTIVA
Control Postural pobre Alteració del to muscular
Inseguretat gravitacional Inconsciència en els canvis de posició corporal
Intolerància auditiva Tolerància al dolor
Problemes espaials  

Inici pàgina