Atenció a l'alumnat amb NEE

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

Amb aquest apartat es pretén donar oriantacions de cara a adaptar les sessions d'Educació Física a nens i nenes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Marga Mussons

Darrera Actualització: 16-09-2010