Discapacitats físics i paràlisi cerebral

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

L'Educació Física per discapacitats físics

 

1. L'espai:                      

- Delimitar l'espai per compensar les dificultats en la mobilitat.

- Terreny llis per afavorir els desplaçaments. Cal evitar superfícies irregulars.

- Valoracó de les distàncies: augmentar les dels jugadors sense discapacitat o reduir la del jugador amb discapacitat.

- Presència de refugis en els jocs d'atrapar.

- Els jugadors amb cadira de rodes amb poc domini d'aquesta, han de situar-se lluny de les parets.

 

2. El material:

- Utilitzar materials tous pels jugadors amb problemes de prensió.

- Utilitzar material alternatiu o adaptat.

- Als alumnes amb problemes de columna vertebral que presentin grans desviacions i utilitzin closes o bitutors, se'ls hi facilitarà que puguin seure en una cadira.

- Als alumnes amb paràlisi cerebral i grans dificultats de parla, necessitaran utilitzar sistemes facilitadors de comunicació: taulell Bliss, taulell sil·làbic, plantilla amb fotos...

- Als usuaris de cadira de rodes cal cubrir-lis els reposapeus amb escuma per evitar lesions als companys.

- Als jugadors amb PC deambulants i amb grans problemes d'equilibri, poden utilitzar un caminador per millorar els seus desplaçaments i l'estabilitat.

- És convenient contar amb proteccions (genolleres i colzeres) amb els alumnes que perden l'equilibri amb facilitat.

 

3. La normativa:                      

- Modificar el reglament dels jocs, incloent noves normes o prohibicions específiques.

- Variar els sistemes de puntuació i els seus requisits.

- Afegir el ritual de contar en veu alta per donar més temps a l'alumnat amb movilitat reduida.

- Donar poders, és a dir, aventatges.

- Quan assumeixin rols de perseguidor, els companys/es pasaran a ser tocats en el moment que el perseguidor es creui a un metre de distància o arribi a la seva alçada paral·lelament i digui el nom de l'alumne i "toca't".

- Es penalitzaren les xocades amb la cadira de rodes o els tocs amb les closes o caminador.

 

4. Les habilitats:

-Modificar les formes de desplaçament dels adversaris directes del jugador amb movilitat reduida.

- Modificar l'habilitat per que la pugui realitzar.

- Afegir habilitats per la resta del grup o pels adversaris directes.

 

5. Presència del monitor de suport:                      

- En les primeres edats, o en el cas d'alumnat amb nivells d'afectació profunda, es recomana la col·laboració d'un monitor de suport.

- En cas de no haber-hi, es proposa un alumne col·laborador que anirà canviant a cada sessió.

 

6. ALtres orientacions didàctiques:

- Es recomanable que l'educador vagi recordant les adaptacions al grup.

- Hi haurà moments en què serà necessari que l'educador o el monitor de suport, estiguin a prop de l'alumne.

- En les situacions en les quals no pugui integrar-se un jugador pel seu grau d'afectació, haurà d'organitzar-se un grup reduit on es realitzi un joc o tasca diferent.

- En una situació competitiva, cal reduir el nombre d'integrants del grup respecte als seus adversaris.

- En els jugadors amb problemes d'equilibri o usuaris de cadira de rodes amb afectació important, l'educador farà de "speaker" i anirà narrant el que succeeix en veu alta.

- Si el jugador té una movilitat molt reduida i assumeix un rol d'atrapador en solitari, es reduirà l'espai i es modificarà el mode de desplaçament dels companys.

Inici pàgina