Psicomotricitat

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Activitats
Atenció a les NEE
Enllaços

 

Temporalització

 
P3
P4
P5
UP 1
1r trimestre

up1-p3

11 sessions

up1-p4

11 sessions

up1-p5

11 sessions

UP 2
2n trimestre

up2-p3

9 sessions

up2-p4

9 sessions

up2-p5

9 sessions

UP 3

up3-p3

7 sessions

up3-p4

7 sessions

up3-p5

8 sessions

UP 4
3r trimestre

up4-p3

16 sessions

up4-p4

16 sessions

up4-p5

16 sessions

UP 5

up5-p3

5 sessions

up5-p4

5 sessions

up5-p5

5 sessions

UP 6

up6-p3

6 sessions

up6-p4

5 sessions

up6-p5

5 sessions

 

Marga Mussons

Darrera Actualització: 10-9-2013