Esports d'hivern

 

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

 

   
 

 

 

Reglament de l'esquí alpí

Introducció

Les primeres referències històriques de què disposem es remunten cap a l'any 2500 a.C. Una és un gravat en pedra de feldspat que va ser descobert a l'illa de Rodódy (Noruega) en el qual apareix la figura d'un caçador amb esquís, d'aquella mateixa època ha estat descobert una representació de caçador entre rens a Rússia.
Tres mil·lennis després apareix el primer testimoni escrit de l'Historiador Bizantí Procopius , qui cap a l'any 500 d.C.,relata una carrera sobre la neu en un poble allunyat del nord. A la Xina es troben documents que esmenten als pobles nòrdics, que caçaven portant "cavalls de fusta" als peus.

L'ús de material "especial", per desplaçar-se, caçar, lluitar o comerciar, en zones nevades és una constant en la història dels llocs en tals condicions, (on les cavalleries no podien resoldre el problema) Existen importants col·leccions de material, com les de l' Holmenkollen Ski Museum o el Nozawa Ski Museum , que demostren com els esquís mesuraven entre 0,80 i els 3,50 m . - materials que pesi obeir a factures pràctiques tot just evolucionen fins i tot avançats el segle XX.

L'esquí contemporani neix amb el noruec Sadre Norhein que cap a 1850 cregui la tècnica telemark , passant de ser un mitjà de subsistència a constituir una activitat esportiva . Estenent-se gràcies al fenomen de l'emigració a Centre Europa, Nord America i el Japó especialment, Mattias Zdarski influït per un relat de l'expedicionari Nansen , concep un nou material i tècnica d'un sol bastó arribant a organitzar el 1905 un eslàlom.

Els exèrcits creen batallons de muntanya, per les que el coronel Georg Buden introdueix canvis en les sujeccions i tècnica, ja en 1924 Hannes Schmeider , funda la primera escola d'esquí en l' Alberg , introdueix la falca i millora les fixacions. Els seus viatges al Japó i USA li permeten estendre l'esquí Autriac a nous paisos . Rudi Mat i Antón Seelos evolucionen la tècnica, Lettner col·loca cants metàl·lics en els esquís (1930).

El 1936 el francès Emile Allais (basat en Seelos ), aplica una varietat de la rotació en la victòria de l'Eslàlom de Campionat del Món, el que estableix una controvèrsia amb l'altre model austríac del joc de piernas...Paralelamente a l'esmentada evolució se celebren el 1924 els Jocs Olímpics d'Hivern a Chamonix , i seguidament neixen els primers Campionats del món i apareixent les "clàssiques" Kandahar , Lauberhorn , Hahnenkam , si bé l'Esquí alpí com a tal haurà d'esperar al debut olímpic a l'olimpíada de Garmisch-Partenkirchen el 1936. Més tard les Escoles d'Esquí comencen a celebrar Congresos . A partir de 1950 afloren notables millores tècniques, puntera de seguretat, esquís més curts ( Karl Koller ).

Stefan Kruchenhauser presenta el Wedeln en el III Congrés d' Intersky a Val d'Isere , instaurant el joc de cames, que porta Toni Sailer a vèncer seguidament en totes les modalitats dels Jocs Olímpics de Cortina. A partir de llavors les millores del material i la creació de númeroses estacions d'esquí impulsen vertiginosament la pràctica de l'esquí noms com com els de Vuarnet , Sailer , Schranz , Russel , Killy , Perillat , Duvillard , Thoeni , Fernández Ochoa , Hinterseer , Zwilling , Cros , Klammer , Stenmark , Tomba i un llarg etcètera fan de l'esquí un esport amb un gran número d'adeptes a tot el món.

El nou segle XXI neix amb la important aparició de l'esquí Karving , molt rebaixat en longitud i recolzat per l'aportació d'eficaços materials, aconsegueix rapidísimes progressions tècniques. Alhora les estacions d'esquí, ofereixen una significada millora de les Pistes gràcies a sistemes d' innivació artificial i condicionament de la neu, Les competicions se serveixen de millors materials, amb el que s'obté una major seguretat i rendiment dels esportistes

ESPECIALITATS EN ESQUÍ ALPÍ :

Descens: És la prova més llarga de totes, al seu recorregut s'assoleixen la velocitats més elevades de totes les disciplines, on el corredor haurà de demostrar audàcia i resistència, cada corredor realitza una sola baixada donant-se la primera plaça al que inverteix menys temps.

Super Gegant : Supergegant és una combinació de la velocitat pròpia d'un Gegant i la precisió necessària per traçar les corbes en Eslàlom Gegant., o que demanarà al corredor una especial coordinació. El recorregut és menys llarg que el Descens cada corredor efectua una sola baixada i la primera plaça és per al que inverteix menys temps.

Eslàlom Gegant: Reduint les distàncies entre portes i amb menys portes que l'Eslàlom, el traçat necessita de girs més tancats que les proves de velocitat, demandant una gran qualitat tècnica per part de l'atleta, qui efectua dues baixades per recorreguts de diferent traçats en la mateixa àrea i durant el mateix dia. El vencedor serà qui en la suma de les dues mànigues acumuli menys temps.

Eslàlom: Es desenvolupa sobre el recorregut més curt de totes les disciplines, marcat amb portes de pals simples, els viratges són molt tancats requerint una especial habilitat en el seu encadenament. Com en Eslàlom Gegant cada participant realitza dues mànigues diferents, traçades sobre la mateixa Pista, que es deurà celebra el mateix dia. El guanyador serà qui acumuli menys temps en la suma de les dues baixades.

Combinada: Respon al realització d'un prova de velocitat (Descens) i una d'Eslàlom a dues mànigues. La suma dels dos millors temps determina el guanyador. Les proves de Combinada necessiten d'una realització exclusiva independent d'altres proves, si bé els recorreguts tendeixen a ser menys llarg que les proves clàssiques. Així mateix es realitzen el mateix dia. La Combinada s'ha de distingir de la valoració dita també combinada, que resumeix qualificacions d'una Prova de velocitat o Gegant, sumades a la d'un Eslàlom, celebrades de forma clàssica, en dies diferents i que la qualificació s'obté segons reglament per la suma de punts o de temps.

Paral·lel: Es una especialitat poc practicada, que sol situar-se com a colofó d'una copa o lliga per sistema de punts. La prova consisteix en dos marcatges paral·lels sobre una pista mes talla que l'Eslàlom, on els corredors van actuant per parelles i que després de dues baixades cada una d'elles per màniga diferent, gana el que menor temps ha invertit, en ser el recorregut curt, s'aprecia una gran lluita en l'entrada a Meta per ser el primer per part dels contendents, que passa a la ronda següent, fins a proclamar-se vencedor.

1. LLICÈNCIES DE COMPETICIÓ

Tots els esquiadors que participin a alguna competició del Calendari Oficial de la FCEH han de tenir la llicència de competició amb la seva corresponent assegurança de competició.

1.1. MODALITATS DE LLICÈNCIES

1) LLICÈNCIA ESTATAL DE COMPETICIÓ

Inclou l'assegurança d'accident i assistència que compleix el Real Decret 849/1993

Article 4t.

2) LLICÈNCIA CATALANA DE COMPETICIÓ

Inclou assegurança de la TargeNeu.

1.2. TRAMITACIÓ LLICÈNCIA

Les llicències es tramitaran a través del club. No s'acceptaran pagaments a compte de deutes pendents.

El càlcul de percentatge de participació per als cupos de clubs de Lliga Catalana, en el cas que sigui necessari, es farà amb les llicències tramitades fins a la data segons reglament específic.

2. GRUPS D'EDAT

2.1. ALEVINS

A totes les competicions d'Alevins serà obligatori l'ús del casc.

Els corredors podran portar la roba de competició que creguin més adient.

La categoria única d'Alevins es divideix en dos grups: Alevins I – Alevins II.

Aquests corredors podran participar a proves incloses dins del calendari oficial d'activitats de la FCEH dins de les especialitats de GEGANT i SUPER G, a UNA MÀNEGA, podent-se incloure competicions d'altres especialitats que determinarà el Comitè Alpí.

2.1.1. DESNIVELLS DE LES COMPETICIONS

Dones

Desnivell - Mínim 150

Màxim 200

Núm. portes - Mínim 15% -3

Màxim 15% +3

Homes

Desnivell - Mínim 150

Màxim 200

Núm. portes - Mínim 15% -3

Màxim 15% +3

2.1.2 QUOTA INSCRIPCIONS A PROVES

La FCEH no estableix pagament en concepte d'inscripció a curses d'alevins, però deixa oberta la possibilitat de que els clubs organitzadors estableixin uns drets d'inscripció.

2.1.3 PROCEDIMENT DE LES INSCRIPCIONS

a) Totes les inscripcions a curses d'alevins es faran directament al club Organitzador.

b) Les inscripcions seran obligatòriament tramitades per clubs federats.

c) Només s'acceptaran inscripcions a l'imprès oficial de la FCEH per a curses d'alevins.

d) A l'imprès d'inscripció es relacionarà obligatòriament totes les dades que esdemanen.

e) Totes les inscripcions aniran acompanyades del comprovant de l'ingrés efectuat al Compte Corrent del club organitzador.

f) El club organitzador tindrà la potestad de no admetre una inscripció sinò està degudament cumplimentada.

g) La inscripció que no sigui admesa pel club organitzador, no tindrà dret a retorn del pagament de la inscripció.

2.1.4 SORTEIG DE LES CURSES

Per realitzar el sorteig de l'ordre de sortida dels participants a les curses d'alevins, s'estableix la següent metodologia:

1. Es parteix d'un càlcul de punts respecte als resultats de les curses d'alevins de la temporada anterior, segons els criteris establerts en el programa anual d'alevins.

2. Es calcula el percentatge que correspon a cada club.

3. Es calcula el núm. de corredors que corresponen a cada club per una sèrie de 15.

4. S'estableix la composició de les sèries completant-les amb els clubs que per percentatge no tenen corredors o surten perjudicats en el redondeig per ordre decreixent.

5. La 1ª sèrie i senars, seran de 20 corredors com a màxim.

La 2ª sèrie i parells, tindran els corredors que resultin segons el número de clubs inscrits.

6. Es realitzen 3 càlculs: - Girona / Barcelona

- Lleida

- Proves conjuntes

Tots els càlculs i composició de les sèries es troben al programa anual d'alevins.

2.2 INFANTIL I – INFANTIL II

2.2.1 COMPETICIONS PRINCIPALS

Tots els corredors amb Llicència Estatal podran participar a les competicions del Calendari Oficial que els correspongui segons la seva categoria i el seu grup d'edat

A. PROVES CALENDARI OFICIAL D'ACTIVITATS DE LA FCEH

Segons programa anual d'activitats.

B. CAMPIONATS DE CATALUNYA

La participació als Campionats de Catalunya serà independent per a Infantils I-Infantils II, nois i noies. La participació s'estableix segons el programa anual d'Infantils.

C. CAMPIONATS DE CATALUNYA PARAL·LEL

La selecció es farà per classificació de Lliga Catalana segons els cupos establerts per cada categoria i d'acord amb el programa anual d'activitats .

D. PROVES CIRCUIT ESTATAL

La participació serà com a FCEH.

En funció de la reglamentació de la RFEDI, la FCEH determinarà els criteris de participació i selecció a aquestes proves.

E. CAMPIONATS D'ESPANYA.

Tant els homes com les dones se seleccionaran tenint en compte els punts actualitzats a data de la selecció i seguint els cupos establerts pel Reglament RFEDI.

Per a cada un dels grups de corredors Infantils I-Infantils II, Homes i Dones, el Comitè Alpí de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, podrà disposar d'un cupo de 2 places amb la intenció de que en cap cas, cap corredor es quedi fora injustament.

Els corredors hauran de còrrer totes les proves de la setmana dels Campionats d'Espanya que designi la FCEH. Es comunicarà als respectius clubs els seleccionats i s'haurà de confirmar l'assistència en un termini de tres dies per poder fer les inscripcions definitives dins dels terminis previstos.

2.3. JUVENILS I - JUVENILS II - SÈNIORS

2.3.1. COMPETICIONS PRINCIPALS

Tots els corredors amb Llicència Estatal ó FIS (segons el tipus de la prova) podran participar a les competicions del Calendari Oficial que els correspongui segons la seva categoria i el seu grup d'edat.

A. PROVES DEL CALENDARI OFICIAL DE LA FCEH

Segons programa anual d'activitats.

B. CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT

La participació serà segons s'estableix en el programa anual de Juvenils-Sèniors.

C. CTS. CATALUNYA JUVENILS

La participació serà segons s'estableix en el programa anual de Juvenils-Sèniors.

Puntuable per a la Lliga Catalana del grup d'edat Juvenil.

D. CAMPIONATS DE CATALUNYA PARAL·LEL

La selecció es farà per classificació de Lliga Catalana segons els cupos establerts per a cada categoria i d'acord amb el programa anual d'activitats.

E. CAMPIONAT D'ESPANYA

Seguint els cupos establerts pel reglament RFEDI, en el programa de la Temporada en curs, la FCEH establirà els criteris de participació.

Els corredors hauran de córrer a totes les proves dels Campionats d'Espanya que estableixi la FCEH. Es comunicarà als respectius clubs els seleccionats i s'haurà de confirmar l'assistència en el termini que fixi la FCEH per poder fer les inscripcions definitives dins dels terminis previstos.

F. ALTRES PROVES

Tindran prioritat per representar a la FCEH en proves estatals i internacionals, els components de l'Equip Català i Grups de Tecnificació de la FCEH.

Per atorgar la resta de places, es farà la selecció per mitja de punts FIS de Gegant i Eslàlom de l'última Llista publicada entre els corredors pre-inscrits.

2.4. NOTES COMUNES A TOTS ELS GRUPS D'EDAT

2.4.1. CAPS D'EQUIP

A les proves de circuits estatals i Campionats d'Espanya, el Comitè Alpí de la FCEH designarà el Cap d'Equip.

2.4.2. ENTRENADORS

La FCEH contractarà l'equip d'entrenadors que en cada competició acompanyarà l'equip d'esportistes que representarà a aquesta Federació Catalana.

La FCEH només podrà contractar entrenadors amb l'Acreditació d'Entrenador Català en vigor en el moment que la FCEH faci les seleccions pertinents.

2.4.3. EQUIPACIÓ

Tots els corredors i corredores que representin els equips de la FCEH en les competicions que es participi com a Federació Catalana, utilitzaran l'equipació que a tal efecte designi aquesta Federació.

3. LLIGA CATALANA DE CLUBS: INFANTILS - JUVENILS - SÈNIORS

3.1. CORREDORS DE LLIGA CATALANA

3.1.1. INFANTIL I–INFANTIL II, JUVENIL I–JUVENIL II – SENIORS

Es consideren corredors de Lliga Catalana tots els corredors que tramitin la llicència estatal a través de la FCEH.

En el cas que en alguna competició s'excedeixi el núm. màxim d'inscrits que estableix la FIS de 140 corredors, es reduïrà el núm. de corredors per ordre estricte de rànquing segons l'última llista publicada, fins completar aquest número màxim de participants.

3.2. INSCRIPCIONS A PROVES

Podran assistir a les proves tots els corredors de la categoria corresponent que hagin abonat en el seu moment l'import dels drets d'inscripció.

A les inscripcions d'infantils s'hauran de relacionar els corredors per ranking de punts i per rigurós ordre de prioritat els corredors sense punts.

Les inscripcions de juvenils i sèniors seran segons normativa FIS. La inscripció es tancarà els dimarts - exceptuant indicació en contra - i s'haurà de fer per escrit, per fax o per e-mail , a on constarà el codi, el nom i cognoms dels corredors, havent-se d'enviar a l'adreça que l'organització designi en cada cas.

El sorteig de dorsals es farà el dia abans de les proves a l'hora i lloc que l'organització designi.

Tots els corredors de tots els grups d'edat inscrits i que no hi participin, no se'ls tornarà l'import dels drets d'inscripció a curses.

3.3. QUOTA INSCRIPCIONS A LES PROVES

La FCEH estableix per a les competicions alpines de la Lliga Catalana una inscripció per dia/cursa. Aquesta quantitat es reflexa als programes propis de competició de cada grup d'edat.

Els Clubs faran efectiu a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, el pagament corresponent a cada cursa en el moment de la inscripció, mitjançant comprovant bancari o en efectiu. No s'acceptaran pagaments a compte de deutes pendents.

Els pagaments de les inscripcions es faran efectius un cop confirmat per part de la FCEH el número de corredors inscrits a cada cursa. Els clubs que tinguin pagaments pendents d'inscripcions de curses anteriors no seran admesos en les següents curses de Lliga Catalana.

3.4. SORTEIG DE CURSES INFANTILS – JUVENILS - SÈNIORS.

3.4.1.- CURSES NO FIS.

Les modificacions es podran fer com a màxim ½ hora abans de l'inici del sorteig, personalment o bé per telèfon. A partir d'aquesta hora no s'acceptarà cap canvi. El club organitzador facilitarà un telèfon de contacte per atendre aquests canvis i qualsevol consulta.

Si es produeix una baixa en el moment del sorteig, aquesta podrà ser ocupada per sorteig entre els corredors prèviament inscrits, sinò la plaça es declararà deserta.

Els sorteigs de sèries de les proves es realitzaran segons el Reglament RFEDI, és a dir, a la primera sèrie es sortejaran com a màxim els 15 millors corredors segons rànking de Punts RFEDI. Les successives sèries per ordre de punts RFEDI i els corredors sense punts per sorteig.

3.4.2.- CURSES FIS

Segons reglamentació FIS

3.5. PROVES DE LA LLIGA CATALANA DE CLUBS

Si a l'estació en que estigui programada una prova, no hi ha neu, el canvi a una altra estació ha de fer-se el dimarts abans de la celebració. Per tant, els organitzadors hauran de comunicar qualsevol canvi a aquest Comitè i al DT com a màxim el dimarts abans del cap de setmana corresponent a la celebració de la prova.

El Delegat Tècnic (DT) de la prova serà designat per la FIS, RFEDI ó la FCEH segons el tipus de prova i es comunicarà seguidament al club organitzador, anant les seves despeses a càrrec de l'organització, indicant l'allotjament on se li ha reservat hospedatge. Hauran d'enviar 15 dies abans de la prova la documentació de la mateixa al DT designat, i també a la FCEH i clubs participants.

3.6. PREMIS

Els Clubs organitzadors de Proves de Lliga Catalana dels grups d'edat Juvenil I – Juvenil II –Sèniors hauran d'entregar premis o trofeus a:

3 primers classificats absoluts, homes i dames

3 primers classificats ciutadans, homes i dames

1 primer classificat Juvenil I, homes i dames com a mínim

1 primer classificat Juvenil II, homes i dames com a mínim

Els Clubs organitzadors de Proves de Lliga Catalana dels grups d'edat Infantil I – Infantil II hauran d'entregar premis o trofeus als 3 primers de cada grup d'edat, Homes i Dones.

3.7. CÀLCUL PUNTUACIÓ LLIGA CATALANA CLUBS INFANTILS–ABSOLUTS

La LLIGA CATALANA DE CLUBS D'ESQUÍ ALPÍ, serà guanyada pel Club Català que, als Campionats de Catalunya i proves puntuables - havent-se celebrat la meitat més una de les incloses al calendari oficial de la FCEH -, obtingui el major nombre de punts a la suma total dels seus corredors classificats entre els 15 corredors millors classificats en cada una de les classificacions per grups d'edat homes i dones, segons la puntuació següent:

1r 25 punts

2n 20 punts

3r 15 punts

4t 12 punts

5è 11 punts

6è 10 punts

7è 9 punts

8è 8 punts

9è 7 punts

10è 6 punts

11è 5 punts

12è 4 punts

13è 3 punts

14è 2 punts

15è 1 punt

CTS. CATALUNYA DE PARAL·LEL "Memorial Félix Rodríguez"

1r 25 punts

2n 20 punts

3r 15 punts

4t. 12 punts

del 5è. al 8è. 9 punts

del 9è. al 16è. 3 punts

S'establirà una classificació individual en base als 15 primers corredors amb llicència de la FCEH per grups d'edat, Dones i Homes. Es sumaran els punts de cada prova d'acord a la puntuació indicada.

CLASSIFICACIONS PER CLUBS INDIVIDUAL PER GRUPS D'EDAT

A) INFANTILS DONES/HOMES

B) INFANTIL I HOMES

C) INFANTIL II DONES

D) INFANTIL II DONES/HOMES

E) ABSOLUTS DONES

F) ABSOLUTS HOMES

a ) Cada corredor puntuarà al grup d'edat al qual pertany, segons llicència vigent, comptant els corredors inscrits dels Clubs de la Federació Catalana Esports d'Hivern, exceptuant els juvenils i sèniors que es farà una classificació absoluta. A les proves que hi participin corredors d'altres Federacions, s'extraurà la classificació catalana per puntuar els 15 primers, de cada grup d'edat corresponent.

b) Els corredors catalans components de l'Equip Nacional i Selecció Juvenil de la RFEDI i que participin en alguna prova de la Lliga Catalana puntuarà tant en la classificació individual com en la de clubs.

c) En cas d'empat serà classificat davant aquell que tingui més primers llocs, segons, tercers, ... etc. Si aquest criteri no desempata es classificarà davant el corredor que s'hagi classificat en major nombre de proves. Si continua havent-hi empat, el millor classificat a la prova Cts. Catalunya de Paral·lel - final de la Lliga Catalana -, serà classificat davant.

d) Els corredors infantils, juvenils i sèniors que estiguin seleccionats per aquesta FCEH per assistir a proves d'àmbit estatal o internacional,i que per aquest motiu no puguin participar a alguna de les proves de la Lliga Catalana, se'ls hi atorgaran a cada una de les proves a les que no puguin assistir els punts de lliga catalana corresponents a la mitja de punts obtinguts per cada un d'aquests corredors a la resta de proves puntuables de la lliga catalana.

S'arrodonirà per excés o per defecte la quantitat obtinguda, d'acord amb el barem de puntuació d'aquest reglament.

4. AJUTS A CLUBS ORGANITZADORS DE CURSES

4.1. SUBVENCIÓ A CURSES

La FCEH pot establir subvencions per als Clubs organitzadors de curses.

Per poder fer efectiu aquests ajuts el club organitzador haurà de presentar els originals de les factures de despeses per l'import de la subvenció.

El format d'aquestes factures serà l'oficial i normalitzat en el que hi figuri les dades fiscals dels Clubs i el desglós de l'IVA.

4.2. FIANÇA DEL CALENDARI NACIONAL

La FCEH avançarà als Clubs la fiança que la RFEDI estableix per a les proves que s'inclouen al calendari nacional. En cas que la prova no es realitzi per causes no justificades, el Club farà efectiu l'import de la fiança a la FCEH.

5. DISPOSICIONS DISCIPLINÀRIES

5.1 ABSÈNCIES INJUSTIFICADES PER A TOTES LES COMPETICIONS OFICIALS I TOTS ELS GRUPS D'EDAT

Els/les corredors/es que no es presentin, sense causes justificades a una cursa amb selecció o per cupo, havent confirmat la seva participació se'ls hi aplicaran automàticament les següents penalitzacions:

1. El club del corredor serà sancionat amb una reducció de 50 punts a la classificació final de la Lliga Catalana per cada absència iinjustificada.

2. El corredor serà sancionat amb 15 punts de Lliga Catalana a la classificació final individual.

A les proves del circuit de Lliga Catalana també s'aplicarà aquest reglament. En el cas de presentar justificant posterior a la celebració de la competició, aquest serà estudiat pel Comitè Alpí. Hauran de ser presentades com a màxim amb un termini de 72 hores després del dia de la cursa.

5.2 COMPORTAMENT EN COMPETICIONS

Així mateix, els corredors que no tinguin un espirit purament esportiu i de competició durant la concentració de la celebració dels Cts. d'Espanya (i altres proves), el Cap d'Equip podrà obrir un Informe Esportiu que s'adreçarà al Comitè Alpí per prendre les decisions oportunes i se'ls hi podrà retirar els ajuts econòmics establerts per aquesta competició.

Aquesta mesura, en cap cas, limitarà les accions oportunes i complemetàries que consideri el Comitè de Disciplina Esportiva de la FCEH.

6. PROGRAMES DE PROMOCIÓ, TECNIFICACIÓ I ALT RENDIMENT

La FCEH establirà programes de promoció i tecnificació i alt rendiment d'acord amb la legislació vigent en matèria esportiva.

L'objectiu és crear estructures que permetin als corredors dels clubs augmentar el volum d'entrenament d'esquí, en coordinació amb els centres educatius i fer un treball de Detecció de Talents per promoure corredors als Grups de Tecnificació Juvenils i d'Alt Rendiment.

7. LLIGA CATALANA DE MASTERS - REGLAMENT

Les curses seran organitzades pels Clubs als que siguin adjudicades.

7.1. REQUISITS

1.- A totes les competicions de Masters serà obligatori l'ús del casc

2.- Per participar a les proves, s'exigirà que el/la corredor/a estigui en possessió de la Llicència Catalana de Competició, la Llicència Estatal de Competició o de la Llicència de la FIS només per a corredors estrangers.

Els corredors de les categories femenines C8, C9, C10 i Honor i de les categories masculines B3, B4, B5 i Honor estaran exents del pagament de la quota federativa de la llicència catalana.

7.2. INSCRIPCIONS

1.- Les inscripcions s'hauran de formalitzar al Club organitzador, qui ingressarà les quotes d'inscripció a la cursa. La inscripció es considerarà vàlida quan sigui acompanyada del comprovant d'ingrés a favor del Club organitzador.

2.- Les inscripcions hauran de ser tramitades per clubs federats.

3.- La FCEH fixa un preu base d'inscripció a les curses de la Lliga Catalana de Masters d'Esquí Alpí.

4.- El Club organitzador enviarà a la FCEH una còpia de totes les inscripcions rebudes.

5.- El club organitzador tindrà la potestad de no admetre una inscripció sinò està degudament cumplimentada.

6.- La inscripció que no sigui admesa pel club organitzador, no tindrà dret a retorn del pagament de la inscripció.

7.3. ORGANITZACIÓ DE LES CURSES

1.- L'ordre de sortida dels corredors serà el següent: primer les dones, en ordre d'edat de més grans a més joves, i després els homes en el mateix ordre.

Aquest ordre de sortida podrà ser modificat per l'organització segons les condicions de la pista i la meteorologia.

2.- En cas d'haver dues curses el mateix cap de setmana, només es farà un únic sorteig de dorsals, vàlid per a tots dos dies.

3.- L'ordre de sortida de la segona mànega serà el mateix que el de la primera.

4.- Cada cursa anirà acompanyada d'un àpat festiu amb repartiment de premis (dinar, sopar).

7.4. CLASSIFICACIONS

1.- Cada corredor puntuarà dins del grup d'edat al qual pertany, comptant per a la classificació de la Lliga Catalana de Clubs només els corredors inscrits per Clubs de la FCEH. A les proves que hi participin corredors independents o d'altres Federacions, s'extraurà la classificació catalana per puntuar els 10 primers de cada grup d'edat corresponent.

2.- S'establirà una classificació individual en base als 10 primers corredors de cada grup d'edat i es sumaran els punts de cada prova d'acord a la puntuació indicada. En cas d'empat serà classificat davant aquell corredor que hagi puntuat en major nombre de proves. Si aquest criteri no desempata es classificarà davant el corredor que tingui més primers llocs, segons, tercers... etc.

Puntuació:

1r 25 punts

2n 20 punts

3r 15 punts

4t 10 punts

5è 8 punts

6è 5 punts

7è 4 punts

8è 3 punts

9è 2 punts

10è 1 punt

3.- Per definir la classificació per clubs, es realitzarà la suma aritmètica dels punts individuals.

8. INTERCLUBS DE CATALUNYA – G.P. TARGENEU

8.1. OBJECTIUS

Fomentar l'esperit de competició i iniciar-se en ella als clubs amb escoles d'esquí i de competició.

8.2. REQUISITS

Per poder participar és obligatori estar en possessió de la llicència ó TargeNeu.

8.3. TRAMITACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

a) La FCEH fixarà un preu màxim d'iscripció a les curses INTERCLUBS

b) Totes les inscripcions a curses interclubs es faran directament al club organitzador.

c) Les inscripcions seran obligatòriament tramitades per clubs federats.

d) Només s'acceptaran inscripcions en l'imprès oficial de la FCEH per a curses interclubs interclubs sent obligatori l'omplenar totes les dades que es demanen.

Qualsevol altra forma d'inscripció el club organitzador té la potestad de no admetre la inscripció i en el cas de no acceptar-la no es retornarà l'import de la inscripció.

Per admetre la inscripció, aquesta haurà d'estar acompanyada del comprovant d'ingrés efectuat al compte del club organitzador.

e) El termini d'inscripció finalitzarà a les 21:00 h. del dimecres anterior a la cursa.

f) Les modificacions es podran fer com a màxim 1 hora abans de l'inici del sorteig. A partir d'aquesta hora no s'acceptarà cap canvi.

El club organitzador facilitarà un telèfon de contacte per atendre aquests canvis i qualsevol consulta (per canvi s'enten comprovació d'inscripcions i baixes en cap cas noves altes).

8.4. LIMITACIÓ DE PARTICIPACIÓ

A les curses d'interclubs no hi poden participar corredor Alevins.

No hi podran participar els corredors amb menys dels punts RFEDI/FIS que s'indiquen en el Programa INTERCLUBS de la temporada en curs de les categories: Infantil I, Infantil II, Juvenils I, Juvenils II, Sèniors, Màsters A i Màsters B (homes i dones)

8.5. SORTEIG DE DORSALS

El sorteig es farà segons l'ordre de sortida, primer les dones i a continuació els homes.

8.6. PUNTUACIÓ CLASSIFICACIÓ CIRCUIT INTERCLUBS G.P. TARGENEU

La classificació per clubs serà conjunta de tots els corredors. Per obtenir la classificació final de clubs, és farà un còmput final dels punts obtinguts a cada una de les carreres segons el sistema de puntuació establerta al reglament de Lliga Catalana d'esquí Alpí.

8.7. PREMIS

S'entregaran premis als tres primers classificats de cada grup d'edat, homes i dones, a cada prova. Segons la classificació final, al campió de cada grup d'edat home i dona, la FCEH, els hi tramitarà la TargaNeu de forma gratuïta per a la temporada següent.

9. QUOTA INSCRIPCIÓ AL CALENDARI OFICIAL FCEH

La FCEH estableix una quota d'inscripció al calendari oficial que es determinarà segons els programes específics.

Inici pàgina


Reglament de l'esquí de fons

Introducció

La història de l'esquí de fons està datat més hi hagi de 5.000 anys. Les seves arrels van ser basades en Noruega, i en Rússia ja que l'esquí constituïa una manera provada de moure's a partir d'un lloc a un altre durant els durs hiverns. Es coneix Des d el segle X, que els víkings es desplaçaven habitualment amb esquís

Per tant l'esquí de fons va ser el primer en el seu origen, convertint-se en un esport molt popular per a un gran nombre d'europeus del nord. En èpoques modernes, l'esquí nòrdic era ja popular molt abans del simil alpí. Noruega des de sempre, va donar un especial impuls a les competicions de l'esquí. Les primeres carreres Huseby van ser celebrades el 1879 i ja para1892 era famosa l' Holmenkollen . L'esdeveniment se celebrava sota un sistema de combinada nòrdica ( salt i fons), sol a partir de 1900 i com a conseqüència del plantejament d'una distància de 30 km exclusivament en lliscament, es van separar les modalitats quedant d'aquesta forma institucionalitzada l' Holmenkollen .

Especialitats

El Fons amb esquís, té diverses especialitats que comprenen diferents distàncies de competició, des de curtes de tipus Sprint fins a 50 km per Homes i 30 per a Dones . Si bé existeixen de tipus marató que inclou esdeveniments de fins i tot 100km . Les distàncies són adequades segons les categories i els gèneres El Fons requereix una dura preparació física i una tècnica depurada.

Estil Clàssic: És el tradicional, utilitza la tècnica que permet l'avenç mitjançant els esquís en paral·lel, la tècnica del patinador no aquesta permesa, pel qual llevat d'alguna zones de baixada, la divergència dels esquís no és vàlida.

Estil Lliure: L'estil lliure cridat també skating , permet qualsevol forma de progressió, la qual cosa comprèn tècniques d'empenta variades, com és la d'impulsar-se alternativament d'una cama i després de l'altra, anomenat pas patinador, que sol ser el principal sistema de moviment en la prova.

Esprint: És la distància més del fons, els millors 32 o 16 classificats completen en un sistema de mort ràpida, entre dos o quatre corredors., eliminant-se sobre distàncies d'entre 600 o 2000 m És molt espectacular per realitzar-se en circuits molt visibles on els atletes realitzen una demostració de potència.

Equips: Es formen a base de grups de 4 competidors que representen Clubs, Regions, etc. Desenvolupant es les proves en relleus, els dos primers relevistes corren n en estil clàssic i els dos últims a Lliure . La sortida la fa tots els primers relevistes alhora.

Esprint Relleus: Els Equips competeixen de dos en dos podent arribar a completar-se entre 4 i 6 relleus.

Persecució: Reuneix dues carreres diferents, s'aborden 5 km en estil clàssic i després 5 km a Lliure . Els atletes prenen la sortida de la segona màniga individualment en funció a l'ordre de classificació de la primera màniga, de manera que el corredor que arriba el primer a la línia d'arribada a la 2a màniga guanya la prova.

Sortides en Massa: Corresponen quan els competidors surten tots Junts

SORTIDES

En les proves internacionals inscrites en el calendari FIS es procedeix, generalment a una sortida cada 30 segons, el jutge de sortida avisés el corredor 10 segons abans de la sortida mitjançant "atención,"5 segon abans de la sortida, comencés a explicar 5-4-3-2-1,seguit del senyal de sortida

Per a la sortida persecució, el vencedor de la primera prova combinada prengués la sortida el primer, a continuació el segon, el tercer i així seguit amb la diferència de temps dels resultats de la primera prova.

Responsabilitats del corredor en competició. Per permetre el control, els dos esquís seran marcats just abans de la sortida .El corredor s'ha de presentar en temps útil al lloc oficial de marcat amb el seu dorsal fixat. Els corredors seguiran a partir de la sortida la pista marcada i passar per tots els llocs de control.
La pista serà recorreguda sense ajuda i sobre els esquís prèviament marcats
En les carreres de relleu i combinat de fons, un esquí per corredor pot ser canviat, si la ruptura de l'esquí o la fixació pot ser demostrat al Jurat

Es permet l'encerat però sense l'ajuda d'una altra persona

Les ceres, la làmpada, l'espàtula, així com l'avituallament poden ser acceptats pel corredor que els rep d'un tercer

El corredor que aquesta a punt de ser avançat per un altre corredor deu, a la primera sol·licitud alliberar la pista

Article 1.

L'Organitzador de les Competicions és la Real Federació Espanyola Esports d'Hivern, R.F.I. D . I i la Federació Aragonesa d' Esports d'Hivern conjuntament i tindrà lloc en l'estació de Candanchu ( HUESCA ), durant els dies 14 i 15 d'Abril de l'any 2.007.

Article 2.

Es disputaran les següents proves :

Homes : Sènior, Júnior i Cadets - 10Km. Clàssic. Individual - La sortida en massa. - Sènior Júnior Cadets - 10 Km. Lliure o Skating Individual - La sortida en massa

Dones: Sènior, Júnior i Cadets - 5 Km. Clàssic Individual - La sortida en massa - Sènior, Júnior i Cadets - 5 km. Lliure o Skating Individual - La sortida en massa

Article 3.

Es lliuressin trofeus als tres primers classificats en homes i dones en les competicions absolutes F. I .S. tècnica Clàssica i Lliure o Skating sortida en massa.
Les proves F. I .S. 10 i 5Km. Estaran integrades per les tres categories tant en Homes com en Dones.

Article 4.

Es lliuressin trofeus als tres primers espanyols classificats en homes i dones en les tres categories de Sènior, Júnior i Cadets , en tècnica Clàssica i Lliure o Skating , sortida en massa.

Article 5.

Tot corredor, per a poder participar en aquestes Competicions haurà d' haver obtingut la corresponent Llicència .

Article 6.

Les inscripcions haurien d'obrar en poder de l'Organització 2 dies abans a la data del començament de les Competicions, emplenant les dades que es requereixen, així mateix s'indicarà la categoria, Sènior – nascuts en 1.986 i anteriors, Junior – nascuts en l'any 87 i 88 -, Cadet – nascuts en l'any 89, 90 i 91) i el club al que pertanyen.

També s'haurien de formalitzar a través de la pàgina web de la R.F.I. D . I .

Article 7.

Els Delegats dels Equips formaran part del Jurat de Competició, si per a això són designats.

Tant els Delegats d' Equip com els Entrenadors inscrits com a tals, no podran participar, en les proves com competidors.

Els possibles canvis en la inscripció inicial, haurien de ser comunicats mitjançant escrit o fax a l'Organització .

En cap cas podrà haver canvis una vegada repassades les llistes de participants en la reunió dels Delegats d' Equip amb el Director de la Competició i el Delegat Tècnic .

Article 8.

El contingent màxim de participants per Federació, serà:

• Homes: 15 ( entre les tres categories)

• Dones: 10 ( entre les tres categories)

La participació dels Equips de la Guàrdia Civil i Muntanya de l'Exèrcit en proves d'Esquí de Fons competiran, com participants fora dels contingents assignats a la Federacions Autonòmiques.

Article 9.

Tant l'Organització com les competicions es regiran pels Reglaments de la Federació Internacional d'Esquí (R. I .S.) i pels de la R.F.I. D . I .

Article 10.

Qualsevol tema no previst en el present Reglament , serà resolt pel comitè Organitzador d' aquestes Competicions.

Article 11.

El Comitè de Delegats Tècnics de la Real Federació Espanyola Esports Hivern designarà al Delegat Tècnic per a aquestes Competicions.

Inici pàgina