Futbol

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

Reglament del futbol

El futbol, consta de 17 normes, són:

 

1-El terreny de joc:

Ha de ser rectangular amb un mínim i un màxim d' allargada (120 a 90 m) i amplada (90 a 45 m).

Les línies més importants són la divisòria de mig camp, les dues àrees petites i les dues grosses.

Altres línies no tan destacades són la de còrner, la rodona de mig camp i la mitja lluna de l' àrea.

 

2-La pilota:

Ha de ser esfèrica amb una coberta de cuir.

La pilota ha de tenir una circumferència de 71 cm com a màxim i de 68 cm com a mínim, i el seu pes al començament del partit, no ha de ser superior a 453g ni inferior a 396g.

La pilota no pot ser canviada durant el partit sense l' autorització de l' àrbitre.

 

3-Nombre de jugadors:

El partit el juguen dos equips formats per no més d'11 jugadors, un dels quals ha de ser porter.

Es poden utilitzar jugadors substituts sempre que s'atinguin les condicions següents:

•  Haver obtingut l' autorització de la federació corresponent.

- El reglament de la competició ha de preveure quants substituts poden ser utilitzats.

•  No es permet que un jugador que ja ha estat substituït torni entrar al terreny de joc.

 

4-Equip dels jugadors:

Un jugador no pot portar cap objecte perillós per els altres jugadors.

L'equip usual d'un jugador està compost per un jersei o una samarreta , pantalons curts, mitges i calçat.

Els jugadors no poden jugar descalços i hauran de portar proteccions a les cames.

 

5- L'àrbitre:

Es designa un àrbitre per dirigir cada partit. També pot anar acompanyat per dos arbitres auxiliars.

La seva autoritat i l'exercici dels seus poders atorgats per les regles de joc, comencen al moment en que entra al camp de joc.

La seva facultat sancionadora s'estén a les infraccions comeses quan el joc és suspès temporalment i quan la pilota està fora de joc. Les seves decisions en relació amb el joc, són definitives pel que fa al resultat del partit.

 

6- Els àrbitres auxiliars:

Es designen dos àrbitres auxiliars que tenen per missió assenyalar, llevat el que decideixi l'àrbitre:

•  quan la pilota està fora de joc.

•  a quin bàndol correspon efectuar els saques de banda.

- l' intenció de realitzar una substitució.

•  ajudar a l' àrbitre a dirigir el joc d'acord amb les regles.

 

7- Durada del partit:

El partit compren dos períodes de 45' cadascun, llevat que s'acordi una altre cosa. S'entén:

•  que l'àrbitre ha d' afegir a cada període el temps que s'ha perdut.

•  La durada de cada període pot ser prolongada a fi de permetre l'execució d'un penal.

 

8- L'inici del joc:

En el moment d'iniciar el partir se sortegen la tria del camp i la sacada inicial. A la senyal de l'àrbitre comença el partit amb un toc a la pilota parada en direcció a la porteria contraria. Els jugadors han de estar situats cadascú al seu propi terreny de joc, fora de la rotllana del mig camp.

 

9- Pilota en joc o fora de joc:

La pilota està fora de joc, quan:

•  ha traspassat completament una línia de banda o de meta , ja sigui per terra o per aire.

•  el joc ha estat aturat per l'àrbitre.

La pilota està en joc:

•  si torna al joc de rebot del travesser, dels pals de les porteries o de les banderes de còrner.

•  si torna al joc després d'haver tocat l'àrbitre o un àrbitre auxiliar situat al interior del camp.

•  mentre no s'adopti una decisió sobre una suposada infracció de les regles del joc.

 

10- Gol marcat:

S'aconsegueix un gol quan la pilota ha traspassat completament la línia de meta entre els tres pals, sense haver estat impulsada amb la mà o el braç per un jugador de l'equip atacant llevat que sigui el porter des de la seva pròpia àrea.

 

11-Fora de joc:

Un jugador està en posició de fora de joc si està mes a prop de la línia de meta contrària que la pilota, llevat quan:

•  estigui situat a la seva pròpia meitat de terreny;

•  entre ell i la línia de meta contraria hi hagi dos o més defensors.

Un jugador només ha de ser declarat fora de joc quan:

•  interfereixi el joc ;

•  tracti de treure avantatges de la seva situació.

Si és un fora de banda, un còrner o d' una pilota tocada per l' àrbitre o un jugador de l' equip contrari no es pot considerar mai fora de joc.

Si es fora de joc l' àrbitre ha de concedir un tir lliure indirecta a l' equip contrari.

 

12-Faltes i incorreccions:

Un jugador que comet intencionada- ment una de les faltes següents:

•  donar o intentar donar una puntada de peu a un adversari;

•  fer la traveta el contrari, o sigui fen-lo caure de qualsevol manera;

•  saltar sobre l' adversari;

•  carregar un contrari perillosament;

•  carregar per darrera un adversari que no fa obstrucció;

•  colpejar o intentar colpejar un adversari o escopir-li;

•  subjectar o empènyer un adversari;

•  jugar la pilota amb la mà,

ha de ser sancionat amb un tir lliure directe.

 

Si un jugador comet una de les 5 faltes següents:

•  jugar de manera perillosa;

•  carregar lleialment a un contrari si la pilota no està a distancia de jugar-la;

•  obstruir intencionadament a un contrari sense jugar la pilota;

•  carregar el porter , llevat que aquest tingui la pilota, obstrueixi un adversari o estigui fora de l'àrea de meta;

•  quant el porter fa mes de 4 passes amb la pilota dins la seva àrea de penal,

ha de ser sancionat amb un tir lliure indirecte.

 

13- Tirs lliures:

Poden ser directes ( es pot marcar gol directament tocant un sol jugador la pilota) o indirectes (necessiten tocar-la al menys 2 jugadors).

 

14- El penal:

Es llança des del punt de penal a 11 m. de distancia de la línia de meta. Els jugadors han de estar a 9,15 m. mínim de la pilota al moment d'executar-se. El porter ha de estar sobre la línia de meta.

 

15- Sacada de banda:

Quan la pilota traspassa totalment la línia de banda, es posa novament en joc amb les dues mans , per el lloc on ha sortit i amb els peus a l'exterior del terreny de joc.

 

16- Sacada de meta:

Quan la pilota ha traspassat totalment la línia de meta , fora dels tres pals, i ha estat empesa per un jugador de l'equip contrari, es posa novament en joc situant la pilota dintre l'àrea de meta.

 

17- Còrner:

Quan la pilota ha traspassat totalment la línia de meta, fora dels tres pals i impulsada per un jugador de l'equip defensor, ha de posar-se novament en joc per un jugador de l'equip atacant des de l' interior del quart de cercle corresponent a la banderola del punt de còrner més proper.

Inici pàgina