Temporalització de Cicle Mitjà

Inici
Programació
Psicomotricitat
Jocs
Oposicions
Atenció a les NEE
Enllaços

A continuació podeu veure un model de temporalització de diferents Unitats de Programació en el Cicle Mitjà.

Al cicle mitjà es realitzen 19 unitats didàctiques, 9 a primer, 9 a segon i una altra que es tranversal i es desenvolupa al llarg de tot el cicle.

De les unitats didàctiques proposades, una es realitza durant tot l'any, de manera que a cada sessió es dediquen uns minuts al desenvolupament d'aquesta, és a dir, és una unitat de programació transversal.

Les diferents unitats de programació estan distribuïdes en les diferents sessions del curs de tercer i quart, realitzant-se una sessió per setmana d'una hora i mitja cadascuna.


UP 1- Tenim cura del nostre cos

UP 2- Juguem a handbol

UP 3- Cooperem amb els jocs

UP 4- Juguem a bàdminton

UP 5- Utilitzem materials alternatius

UP 6- Exercicis gimnàstics

UP 7- Ballem danses

UP 8- Jocs tradicionals

UP 9- Bàsquet

UP 10- Foot flag

UP 11- Fem hoquei

UP 12- Juguem

UP 13- Atletisme

UP 14- Orientem-nos

UP 15- Acrosport

UP 16- Danses

UP 17- Jocs del món

UP 18- Futbol

UP 19- Capacitats físiques bàsiques

Inici pàgina