Treballs sobre un mateix REFERENT

 

 

 PROPOSTA DIDÀCTICA i DOCUMENTS DE SUPORT

Realització de treballs amb totes les tècniques a partir d'un mateix referent.
En cada una de les tècniques es proposa la realització d'un treball concert de creació. De cada treball se'n sol acotar no només la tècnica sinó en molta casos els formats i la temàtica. A part d'aquests elements normalment es proposa fer una obra al voltant d'alguna temàtica o qüestió. Una de les maneres de treballar és fer que l'alumne esculli, a l'inici de curs un REFERENT una qüestió temàtica, un problema, fins i tot un objecte concret o un concepte. A partir d'aquí es planteja que les propostes que es facin amb cada una de les tècniques girin al voltant del REFERENT de l'alumne. És una proposta interessant en el sentit que es pot veure com l'alumne busca amb cada tècnica elements que ajudin a exposar les idees que té sobre la qüestió triada i recíprocament les limitacions i possibilitats de cada tècnica fan avançar la reflexió que l'alumne pugui fer sobre el seu REFERENT. En el DOCUMENT 4 s'expliquen els elements bàsics de la proposta del REFERENT.Activitats per a desenvolupar al llarg del curs el treball amb el REFERENT

1. Presentació de la proposta de treball amb el referent (inici de curs):

2. Els alumnes pensen el seu referent i porten una o més d'una proposta escrita.

3. Amb l'ajuda del professor es fa la tria del referent.

4. El primer treball ja s'inicia treballant amb el referent.

5. Progressivament es va tractant el referent amb les diferents tècniques. En cada treball s'acota la utilització que s'ha de fer del referent. En algunes activitats es pot deixar de banda i treballar sobre d'altres problemàtiques.

6. Al cap del trimestre es fa una revisió de l'evolució del referent i l'alumne comenta els seus propis treballs.

7. El professor fa una valoració de la seqüència de treballs.

8. També es pot fer una petita exposició a la classe perquè tothom torni a veure els treballs.


El treball del referent com a instruments per a l'avaluació formativaBIBLIOGRAFIA I RECURSOS

 DOCUMENTS FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA ADREÇADA ALS ALUMNES:

Realització de treballs amb totes les tècniques a partir d'un mateix REFERENT
DOCUMENT 4a. Unitat 1. La tècnica en la producció artística. ACTIVITAT 4.

 
 EL REFERENT

Amb cada una de les tècniques que es vagin treballant, a part de realtizar les proves per a l'arxiu, també es demanarà que feu un treball de creació. Per a cada tècnica el treball serà diferent: tindrà suports diferents, el format també variarà, etc. Un dels elemetns que es planteja que no variï és la temàtica dels treballs que fareu. Totes o quasi totes hauran de tractar de la mateixa qüestió, encara que sigui de maneres i des de punts de vista diferents. Aquest tema que escolliu l'anomenem REFERENT. El REFERENT és la temàtica, el problema, la qüestió, la cosa que vosaltres escollireu i que regirà el contingut dels treballs que feu amb cada un dels mitjans tècnics. El referent pot ser un objecte concret (un arbre, una bombeta) o objectes més abstractes i generals (el camí, la lluna, paisatges imaginaris, personatges). També poden ser conceptes o problemàtiques i preocupacions. L'única cosa que heu de pensar és que el referent us ha d'interessar i ha de donar prou joc perquè us aporti suggerències. No escolliu una cosa que, des de bon començament no us suggereixi res. Ha de ser un element sobre el qual puguen reflexionar. Les idees que teniu sobre ell s'han d'anar enriquint a mesura que l'aneu utilitzant amb les diferents tècniques.

Aquest tipus de treball permetrà veure com una mateixa qüestió varia quan se la tracta amb diferents mitjans. A vegades hi haurà mitjans que seran més idonis i que ens possibilitaran explicar determinades coses del referent. En d'altres pot ser més complicat exposar determinades idees.

Cada un dels treballs s'anirà avaluant individualment, però també es farà una valoració global al final de cada trimestre.


Des d'ara cal que penseu quin referent escolliu. Un cop en tingueu un o dos de clars escriviu un petit text explicant la vostra tria i argumentant les possibilitats de treballar amb aquests referent.


Per a il.lustrar com es pot treballar amb el referent i perquè tingueu en compte les seves possibilitats a l'hora d'escollir-lo aquí en teniu un exemple:

 
versió per imprimir
 
EXEMPLES DE TREBALLS PER A COMENTAR

Realització de treballs amb totes les tècniques a partir d'un mateix REFERENT
DOCUMENT 4b. Unitat 1. La tècnica en la producció artística. ACTIVITAT 4.

 
 EXEMPLE: LA FINESTRA COM A REFERENT autora Nonna Targa

Aquí teniu l'exemple d'algunes obres que s'han realitzat al llarg d'un curs amb un mateix referent. En aquest cas s'escollí un objecte concret: la finestra. Si bé la finestra és un elements físic, tal com argumentava l'autora d'aquests treball també és un elements conceptual: la idea de quelcom que fa visible des d'un lloc un altre lloc, que comunica el dins i el fora, que emmarca i limita la percepció d'allò que hi ha darrera d'ella. Al llarg del curs l'alumna anà explotant les possibilitats d'aquests terme, n'anà veient els significats i, a partí d'aquí, mirà de traduir les seves idees a través de cada un dels recursos graficoplàstics i de les tècniques que progressivament es treballaven. Com es pot veure en els exemples realitzà, en els diferents exercicis, una exploració formal de la finestra, però també buscà diferents qüestions que poguessin ser explicades a través de la idea de finestra. Els treballs que teniu a continuació estan ordenats amb ordre d'execució i segons el procediments amb el que foren realitzats. en alguns d'ells s'hi adjunta una explicació per acabar d'entendre la proposta.


BARRES SEQUES

    


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PASTELS

    


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES PELS SEGELLS D'AQUAREL·LES

         


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES DE PINTURES PER AL TRÍPTIC

          

     


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PINTURA MATÈRICA


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)

 

PINTURA MURAL


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


INSTAL·LACIÓ

       

La finestra ha estat un element important al llarg de la història de l'art. No només perquè l'arquitectura hagi construït milers de finestres diferents sinó perquè, les arts plàstiques, l'han representat incomptables vegades. He observat que la finestra es converteix en algunes obres en un elements important de l'escena en un elements que configura el fons i engrandeix l'espai. En d'altres casos la finestra és el tema de l'obra. De fet el mateix quadre fou considerada, des del Renaixement, una finestra a través de la qual es podia veure un espai fictici. Per a la meva instal·lació he volgut recollir aquesta idea. He buscat diferents obres on hi sortien finestres, de les quals es pogués despendre clarament alguna significació. Principalment són pintures i fotografies, però també hi ha alguna instal·lació i algun relleu. N'he fet reproduccions en color i les he muntat sobre un suport rígid. Totes aquests obres han estat col·locades en diferents parts de l'institut sempre penjades al costat de les finestres. Crec que això ens fa mirar el quadre més atentament, ja que està al costat d'una finestra real i d'allò que podem veure-hi a través. També penso que la finestra representada, ens pot fer mirar de manera diferent allò que veiem per la nostra finestra.


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


PROVES AMB MITJANS DIGITALS


    

En la instal·lació que vaig fer em plantejava la presència i els significats que la finestra havia tingut al llarg de la història de l'art. La finestra és allò que ens permet veure cap a fora i, en moltes obres d'art, era allò que ens permetia veure un món totalment il·lusori. Si penso amb els mitjans digitals i sobretot amb internet la idea de finestra es repeteix. Tot torna a funcionar a través de finestres: finestres que ens mostren informació, finestres que ens permeten crear, construir o deixar coses escrites, finestres que ens mostren allò real o allò que és completament fictici. Les meves proves realitzades amb un programa de tractament d'imatges esta fetes totes de finestres, finestres informàtiques, de diferents colors, que es combinen, s'enganxen, es barregen i es munten i es desmunten com si fossin un trencaclosques o un joc de construccions.


© Nonna Targa, 2003 (IES Castell d'Estela)


 
versió per imprimir  EXEMPLE DE VALORACIÓ DE L'ALUMNE SOBRE ELS TREBALLS FETS A PARTIR DEL REFERENT

 
 VALORACIÓ DELS TREBALLS DEL REFERENTTRIA DEL REFERENT


Finalment, he decidit que el meu referent seran les finestres. M'ha costat moltíssim decidir-me i trobar un referent que m'agradés, del qual veiés que en pogués treure forces idees i sobre el qual em pogués imaginar imatges i em veiés ccapaç de representar. La finestra és un objecte molt concret, molt definit formalment, però també és un concepte sobre el qual puc pensar, amb el qual es poden relacionar molts significats diferents.

Dels tres dibuixos del referent que vaig fer, en el primer pretenia dibuixar una finestra que donés la sensació de que res no era recte. Volia canviar visió real d'una finestra amb els seus angles rectes i simetries. El segon volia representar dues finestres que poden semblar molt semblants, però que en realitat són totalment oposades. Volia representar-les d'una manera molt simple, sense gaires complements... una era la finestra d'una cel.la de la presó. L'altra volia representar la finestra d'una casa, alegre amb elements molt típics: un test amb una planta florida, les cortinesmovent-se pel vent. D'aquesta manera semblava que representés més la llibertat, s'oposava més a l'altra costat de la finestra, on les reixes semblava que no deixessin passar res, ni tant sols la brisa. El tercer ni el vaig acabar, ja que no me'n vaig sortir i se'm va acudir una altra idea que vaig pensar que valia més la pena. Al final em vaig quedar amb la primera idea, però la vaig modificar un xic i, enlloc de partir la finestra per la meitat i fer que cada meitat representés aspectes oposats de la finestra, vaig dibuixar directament la finestra amb els barrots, però alguns dels barrots els vaig "tallar" i per el buit que quedava vaig fer que s'hi veiés un test amb una flor. Hi vaig dibuixar una tulipa perquè trobo que és molt simple i perquè no se'n solen veure de soles.

Primera consideració sobre el referent
Em va costar molt decidir-me pel referent del primer trimestre i quan fínalment n'he trobat un que m'agrada i que em va bé, no el vuil pas canvigr. La meva intenció inicial era fer servir més el signifícat simbòlic de ies finestres. els sentiments o emocions que ens poden fer sentir/ però a l'anar-les dibuixant me n'he adonat que en realitat agafo més el concepte de Id forma de les finestres, les línies que les formen. Tot i això, no vull pas oblidar-me totalment de la idea més simbòlica.

En els meus dibuixos solo ressaltar molt et que és el marc de la fínestra el quadrilàter que Id forma. Això intento aconseguir-ho fent servir colors complementaris o contrastant clars i foscos. M'agrada dibuixar les fínestres com quelcom molt simple i a vegades fíns i tot fràgil però penso que jugant amb aquest concepte de textures, densitats, etc. també puc treure altres idees.

És un referent que m'inspira bastant, tinc algunes idees ja pensades i a la que em poso d fer croquis me'n surten més. M'agrada fer molts croquis perquè aixíveig què és el que en vull treure i puc fer barreges entre un i altre i aconseguir el dibuix que vull.
Nonna Targa


COMENTARIS DELS TREBALLS FETS AMB EL REFERENT


Títol: REFERENT AMB BARRES SEQUES
Mides: 32 x 47'8 cm
Tècnica: llapis, conté i carbonet sobre paper
Descripció: es veu un forat a la paret amb barrots representant la finestreta d'una cel·la de la presó. Té quatre barrots, dos dels quals (els de més a la dreta estan tallats i els falta un tros central. Darrera d'aquests dos, Sobre l'ampit de la finestra d'on surten els barrots, hi ha un test negre amb una tulipa de color clar. Tot plegat és bastant fosc i contrasta amb el fons, amb el "fora de la cel·la".
Comentari: és el dibuix que menys s'assembla als altres que he fet del mateix referent. Aquest és el més realista, el que ensenya quelcom més detalladament. També és l'únic que vol transmetre alguna cosa, els altres són bàsicament per jugar amb les formes, mentre que aquest realment vol ensenyar-nos una "mena d'història" (que algú ha tallat els barrots per ser més lliure i hi posat una flor per representar la seva llibertat guanyada).

Títol: REFERENT AMB PASTELS
Mides: 47'8 x 32 cm
Tècnica: pastels
Descripció: es tracta d'una finestra de marc negre sobre un fons blau cel que es difumina a les vores del paper. La finestra és només un rectangle negre de línies no gaire gruixudes, que al mig té una línia que la travessa verticalment i de la qual, aproximadament a la meitat. en surt una maneta també negra. El traç que forma la finestra no és del tot perfectes, són línies fetes de manera que no quedin del tot rectes i llises, sinó irregulars. Comentari: en aquest dibuix va ser quan em vaig començar a interessar en el marc de la finestra i en les seves línies. Està format per línies senzilles, com la majoria de dibuixos que he fet del referent.


Títol: REFEREN
T EN CERES
Mides: 70x50
Tècnica: ceres sobre paper Canson
Descripció: es tracta d'un fons ple de rectangles petits i alineats de color vermell que representen una paret de rajoles. Sobre aquest fons hi ha quatre línies una mica corbes i que són més gruixudes del mig que de les puntes, de color negre, i que formen un rectangle. L'espai interior d'aquest rectangle també està ple de rectangles petits i alineats, però ara són blancs i retallats sobre vermell.
Comentari: aquest dibuix també es basa en el marc, que és l'element que més contrasta amb la resta.

Títol: VUIT DIBUIXOS DEL REFERENT
Mides: 15 x 21
Tècnica: aquarel·les, tinta i aiguatinta sobre paper
Descripció: es tracta de vuit dibuixos amb el fons pintat amb aquarel·la i en colors vius. Sobre aquest fons, quatre dels dibuixos tenen la seva respectiva finestra pintada amb aquarel·la. dos amb tinta i dos més amb aiguatinta. El dibuix de la finestra no és més que un quadrat dividit en quatre parts i que, dels seus laterals, se n'obren uns porticons cap enfora. Comentari: tots vuit dibuixos parteixen de la mateixa forma, però cada un n'agafa línies diferents. En aquest cas, torno a jugar amb les línies que formen la finestra i també amb colors oposats, complementaris o com es contraposen.


Títol: COLLAGE DEL REFERENT
Tècnica: collage sobre cartró
Descripció: es tracta d'un fons de suro que, de tant en tant deixa entreveure per un foradet la superfície verda de sota. Sobre aquest fons hi ha un rectangle d'un material brillant de color blanc, tacat amb pintura vermella. Sobre els laterals d'aquest rectangle hi ha trossos d'escorça de parra enganxats que creen un marc molt irregular. Tot plegat és bastant marronós (pel suro i l'escorça de parra), però el blanc destaca bastant i, sobre d'aquest, el vermell també destaca força.
Comentari: aquesta vegada vaig jugar també (com en l'exercici amb ceres) amb el dins-fora de la finestra, fent que el marc hi faci de barrera. Vaig jugar amb l'artificialitat de l'interior, molt sintètic. Mentre que tot el que l'envolta és totalment natural.

Títol: REFERENT AMB GOMA ARÀBIGA
Tècnica: làtex barrejat amb pigments sobre paper
Descripció: té un format rodó i un rectangle al mig al qual van a parar quatre plans pintats a quadres blaus i blancs. Dintre del rectangle el fons del qual és ocre, hi ha una figura humana assentada amb els genolls doblegats, ocupant tota la vora de baix de la finestra. La figura és fosca per contrastar amb l'ocre del seu voltant, i l'ocre és així per contrastar amb el color blau fosc amb el qual estan pintats la meitat dels quadres de les parets que també l'envolten.
Comentari: és un dibuix que gairebé mareja per l'efecte que creen els plans amb quadrets que sembla que estiguin essent xuclats pel centre del dibuix, on hi ha la figura. Aquest també és un dibuix molt diferent a tots els altres ja que, tot i que no és pas molt complicat, no és tan simple com la resta. He jugat amb la perspectiva i el punt de fuga i també és per això que no s'assembla a la resta.

Títol: REFERENT AMB OU
Mides: 22. x 30
Tècnica; ou i pigments sobre paper
Descripció: té un format triangular, però cap angle recte. El fons és fosc i al costat més curt del triangle s'hi veu un rectangle en perspectiva, del qual en surten unes línies cap al vèrtex més tancat del triangle. Bàsicament hi ha tons grocs i negres o blaus molt foscos. Comentari: en aquest dibuix volia donar una visió de la finestra només com a un forat per on entra la llum, que moltes vegades, és l'única funció que se li dóna. Però en lloc d'entrar la llum i estendre's per tota la sala on hi ha la finestra, aquesta es concentra en un sol punt fins que desapareix.

Títol: REFERENT AMB LÀTEX
Tècnica: làtex sobre paper
Descripció: és un dibuix sobre un paper en format rodó, excepte el marge inferior dret, el qual acaba en un angle de 90°. En aquest mateix angle, hi ha dibuixat, en vermell, un rectangle amb una línia que el parteix per la meitat. Són línies molt irregulars i amb molt de gruix de pintura. La resta de la superfície del paper està coberta per esquitxos de pintura negra que també passen per sobre la finestra vermella. Comentari: s'assembla als altres que he fet perquè he tornat a utilitzar el marc simple de la finestra per a representar-la, però, en canvi, no s'assembla gens al primer dibuix del referent, en el qual representava una finestra de presó i on tot plegat era molt recte i molt net i polit. Aquest és molt més espontani.

ANÀLISI DE PROCEDIMENTS 1 DE RESULTATS OBTINGUTS
Em sembla que el que vaig fer va ser començar a pensar molt abans de fer el primer dibuix del referent, intentant expressar alguna cosa que tingués un sentit, però després em vaig tancar bàsicament en la forma i la vaig intentar adaptar a les diferents tècniques que hem anat utilitzant, mirant d'aprendre'n alguna cosa de cadascuna i d'utilitzar-ho per tal d'arribar al dibuix que jo volia aconseguir. Però durant tots aquest dibuixos en els que m'he centrat molt en el marc, no he mirat més enllà i, tot i que he fet un estudi bastant complet de la forma, no li he buscat altres sortides. En els últims tres dibuixos, però, ja me n'havia cansat de fer sempre "el mateix rectangle" i he volgut provar coses noves que crec que m'han anat bé per canviar una mica.

EI referent que vaig triar pel primer trimestre -les finestres- han sigut un referent que m'ha donat forces idees i que m'ha anat bé per no capficar-me molt en el referent en si sinó més aviat en les diferents tècniques a utilitzar i en els usos que en podia fer.

Per aquest tercer trimestre, però, m'agradaria provar un altre referent (figures). Aquestes figures en les quals pretenc fixar-me més i convertir en el meu referent, ja han estat presents en alguns dels dibuixos que fins ara he fet (l'exercici de la trilogia de dibuix artístic, el referent amb goma aràbiga).

M'agraden aquestes figures perquè puc fixar-me en la forma del cos humà, però sense haver-me de capficar en la cara o en detalls molt complexos que pot presentar el nostre cos. També amb aquestes figures puc provar de fer-los fer posicions o postures que poden arribar a contenir línies molt boniques i, a part d'això, faig una introducció a I'estudi del cos humà que em sembla que, a part d'agradar-me, farà que també aprengui.

Nonna Targa

 
versió per imprimir


 

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA

 L'obra d'artistes com a exemplificació per al treball del referent

Si es vol utilitzar alguna mena de suport per a il.lustrar o explicar més bé què pot suposar treballar al voltant d'un mateix referent es pot utilitzar l'obra d'algun artista que hagi treballat reiteradament sobre una mateixa qüestió i que ho hagi fet amb mitjans diferents. Un exemple prodria ser el de l'artista

PEREJAUME: ha realitzat una quantitat important de treball utilitzant mitjans molt diferents sobre la reflexió a l'entorn del paisatge-representació-espectador. Amb la seva obra podem veure com utilitza des de procediment tradicionals de la pintura, empra els materials propis d'aquesta en les seves instal.lacions, en d'altres casos conforma les obres a partir d'objectes, intal.lacions, estratègies propoeres al land art, a l'acció, i també empra el mitjà fotogràfic.


 Exemples de tractament de concretes temàtiques en el món de l'art

També es pot partir de documentació gràfica, estudis o catàlegs d'exposicions que hagin versat sobre el tractament que s'ha fet d'un tema o elements determiant en el món de l'art:

LA CIUTAT

L'AMOR I LA MORT

LES ESCALES