INICI
 
TEGP

UNITATS de Tècniques d'Expressió Graficoplàstica


 

INTRODUCCIÓ

 
Unitat 1
LA TÈCNICA EN LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA


TÈCNIQUES PERDURABLES        mòdul 1

El primer mòdul es dedica a les tècniques que produeixen obres de caràcter PERDURABLE. Són obres úniques que volen perdurar al llarg del temps. D'aquest grup es treballarà primer amb les tècniques i materials més TRADICIONALS (pròpies del dibuix, la pintura i l'escultura i també de les artesanies) i, després, amb tècniques més modernes que produeixen obres de caràcter OBJECTUAL (assemblage, collage, ready-made, pintura matèrica...).


 

Unitat 2 
I
NTRODUCCIÓ: TÈCNIQUES PERDURBALES

Unitat 3
PROCEDIMENTS SECS
Unitat 4
PROCEDIMENTS AQUOSOS
Unitat 5
PINTURA MURAL
Unitat 6
PROCEDIMENTS GRASSOS
Unitat 7
PROCEDIMENTS ESCULTÒRICS TRADICIONALS
Unitat 8
PROCEDIMENTS MIXTS
Unitat 9
PROCEDIMENTS DE CARÀCTER OBJECTUAL
Unitat 10
PROCEDIMENTS ARTESANALS EN L'ART CONTEMPORANI

 

PROCEDIMENTS MULTIMEDIA I EFÍMERS        mòdul 2

En el segon es fa una aproximació a les tècniques que incorporen nous materials i mitjans, no sempre propis del camp artístic, a les quals anomenarem MULTIMÈDIES. Entre les obres que generen aquest procediments cal destacar les que no tenen pròpiament caràcter objectual, que no utilitzen suports com el paper o la tela, sinó que són obres que s'ubiquen i s'integren en un ESPAI i que normalment tenen un caràcter EFÍMER. En aquest mateix apartat s'hi inclouen tots els procediments que utilitzen la tecnologia audiovisual i la digital. 
Unitat 11
INTRODUCCIÓ: PROCEDIMENTS MULTIMÈDIA I EFÍMERS
Unitat 12
INSTAL.LACIONS I AMBIENTS
Unitat 13
NOUS SUPORTS, ESPAIS I MATERIALS. LAND ART I POVERA
Unitat 14
L'ART DEL COS I L'ART D'ACCIÓ
Unitat 15
L'ÚS DEL LLENGUATGE ESCRIT
Unitat 16
IMATGES LUMÍNIQUES
Unitat 17
SUPORTS INFORMÀTICS

 

TÈCNIQUES D'IMATGES REPRODUÏBLES        mòdul 3

El tercer mòdul es dedica a les tècniques que permeten generar obres de forma seriada. Aquestes no seran obres úniques sinó que d'elles se'n podran fer múltiples exemplars, podran ser REPRODUÏBLES. Aquesta apartat recull tècniques tradicionals pròpies de les arts gràfiques i l'escultura i també d'altres procediments com la fotografia. 
Unitat 18
INTRODUCCIÓ: LA REPRODUCCIÓ DE L'OBRA D'ART
Unitat 19
GRAVAT EN RELLEU
Unitat 20
GRAVAT AL BUIT
Unitat 21
ESTAMPACIÓ PLANOGRÀFICA
Unitat 22
LA FOTOGRAFIA
Unitat 23
L'EMMOTLLAT