El paisatge
El relleu
Tipus de paisatge
Els rius
Protegim el nostre entorn

 

Catalunya és un país molt muntanyós però també té importants planes i una costa molt amplia.