Aplicacions dels seus coneixements

APLICACIONS DEL TEOREMA DE TALES

Divisió d'un segment AB en n segments iguals

a) Per un dels extrems del segments AB, tracem una semirecta i, amb l'ajuda del compás, hi dibuixem n segments iguals ( de longitut arbitaria ).

b) Unim l'extrem del ultim segment amb el extrem b de segment AB i tracem paral·eles pels punts de separació dels segments auxiliars. Els segments que ens resulten són tot iguals.

Per compovar-ho, només cal recordar que, segons el teorema de Tales, si els segments marcats en una de les rectes són iguals, també o són els traçats a l'altra.


Tales: filòsof i físic

Teorema de Tales

Els altres teoremes de Tales

Tornar a la pàgina principal