Tales: filòsof i físic

Ocupa un lloc dins l'espai transcendental en la hisòria de la filosofia, perquè va ser el primer que es va proposar buscar el principi natural de totes les coses, anomenat arkhé, que segons ell era l'aigua, o l'humit, del qual les coses són alteracions, condensacions o dilatacions. Però aquest principi era, a més, el principi de la vitalitat de tots el éssers vius, motiu pel qual aquesta doctrina i d'altres van merèixer el nom d'hilozoistes.

La seva doctrina filosòfica està continguda en uns fragments conservats en una obra de Teofrast. En geometria va posturar el Teorema de Tales segons el qual, donada una família de rectes paral.leles en un pla i dues rectes no pertanyents a la família, els segments que les paral.leles determinen sobre una d'elles són proporcionals als segments de l'altra.

En física va introduïr el terme elèctric i derivats, a través de les experiències realitzades durant l'estudi del comportament d'una resina fòssil, l'ambre, (en grec, elecktron), la qual, quan es fregava amb un drap de llana, adquiria la propietat d'atraure petits cossos lleugers: els fenòmens anàlegs als produïts per Tales amb l'ambre o elecktron es van anomenar fenòmens elèctrics, i més tard fenòmens electrostàtics. També va resoldre el problema consistent a inscriure un triangle en un cercle i la determinació de l'altura d'un objecte a partir de la seva ombra, com també algunes relacions entre els angles i els costats dels triangles, i l'afirmació de la igualtat dels angles oposats pel vèrtex. És un dels primers que van observar l'efecte d'atracció que exerceixen sobre el ferro alguns minerals férrics de la regió de Lídia. Es va fer cèlebre per haver previst l'eclipsi de l'any 585 a.C.

Alguns historiadors conten que va mesurar l'altura de les piràmides per comparació de les ombres que marcaven aquestes i un pal, altres que mesurava la distància de vaixells a la costa utilitzant triangles semblants, altres que es va fer ric comprant i venen molins d'oli un any en que va preveure una gran collita de oliva, etç. Totes dubtoses, són les llegendes sobre la seva figura. La qüestió més contovertida és la de si es pot considerar-se'l el primer matemàtic, en el sentit de donar caràcter general, o abstracte, a les matemàtiques.

En qualsevol cas, si va ser la primera persona a qui se li van atribuir resultats matemàtics, en comptes d'acreditar-los a tota una cultura.


Teorema de Tales

Els seus altres teoremes matemàtics

Exemples d'aplicació dels seus coneixements

Tornar a la pàgina principal