Els seus altres teoremes

Els cinc teoremes que se li assignen són els següents:


Tales: filòsof i físic

Teorema de Tales

Exemples d'aplicació dels seus coneixements

Tornar a la pàgina principal