Caceres del tresor


Per a la Tutoria d'ESO:

- Ansietat

- Assertivitat

- Autoestima 1

- Autoestima 2

- Autoestima 3

- Endorfines

- Valors

- Dinàmica de grups: etapa de presentació

- Dinàmica de grups: etapa de descobriment

- Dinàmica de grups: etapa de confiar

- Dinàmica de grups: etapa de col·laborar

- Dinàmica de grups: etapa d'estructurar

- Com és l'hivern a Catalunya?

- La tardor

- Què passa a la tardor?

- La primavera 1

- La primavera 2

- La primavera 3

- Intel·ligències Múltiples 1

- Intel·ligències Múltiples 2

- Quins són els vostres aliments preferits?

- Anem a Can Fabes !

- Fem un titella

- Expressem l'impressionisme. Claude Monet 1

- Expressem l'impressionisme. Claude Monet 2

- Expressem l'impressionisme. Vincent Van Gogh

- Pintem la música de Mozart. Alla Turca

- Pintem la música de Mozart 2 Sonata Kv 331

- Pintem la música de Mozart Sonata KV 545

- Pintem la música de Mozart “Petita serenata nocturna"

- Pintem la música de Schubert. “La truita”

- Pintem la música del Prat

- Terratrèmol 1 Què és un terratrèmol?

- Terratrèmol 11 Per què no ploren els japonesos?

Per a la diversificació curricular:

- Què és un terratrèmol?

- Terratrèmol a la ciutat de Barcelona?

- Pot passar un terratrèmol a la teva ciutat?

- Quins terratrèmols coneixeu?

- Arbre genealògic

- Preparem el Nadal a l’aula d’acollida

- Què ha passat al bosc?

- Sant Jordi