Proposta de treball
Quadern virtual
 

Atenció: Problemes amb el Java i els navegadors
Les darreres versions dels navegadors Firefox i Chrome no accepten el Java. Cal implementar la...

... primera solució
Descarregar una versió antiga del navegador en format Portable. Pots descarregar aquí el Firefox Portable (versió 19). A més el pots fer funcionar des d'un llapis USB sense necessitat d'instal·lar-lo.

... segona solució
Anar a la consola de Java (Panel de control del Windows secció Programas) i a la pestanya Seguridad afegir-hi el lloc http://www.xtec.cat a Lista de excepciones de sitios amb el botó Editar lista de sitios...

Pots veure com fer-ho amb detall al següent vídeo.

Cinemàtica Dinàmica Electricitat
Caiguda lliure
Proposta de treball
Pla inclinat Electrostŕtica
Proposta de treball
Quadern virtual

Moviment rectilini
Proposta treball mru
Proposta treball mrua

Dos objectes
Llei de Coulomb
Pràctica pels alumnes de Física de la UdG

Xocs

Dos mòbils  
Gravitació

Gravitació

Moviment parabòlic
Proposta de treball
Moment d'inèrcia
Pràctica pels alumnes de Física de la UdG

Moviment circular
Proposta de treball

   
Ones
Ones
Download
Descàrrega dels fitxers font dels applets Interferències
Proposta de treball