Atenció: Problemes amb el Java i els navegadors
Les darreres versions dels navegadors Firefox i Chrome no accepten el Java per això els applets han deixat de funcionar.

Solució
Els applets són ara simulacions, és a dir, fitxers executables (.jar) sempre que estigui instal·lat el Java a l'ordinador. Funcionen en local de manera que una vegada descarregats no cal disposar de connexió a Internet.

Els fitxers executables s'han de descarregar i, en general, això comporta riscos digitals. En aquest cas com a autor de lñes simulacions i tenint present que la seva finalitat és purament educativa puc assegurar que la seva utilització no comporta cap risc pel professorat ni per l'alumnat.

Pots descarregar aquí un fitxer comprimit (tipus.rar) que conté les 12 simulacions i que et pots guardar localment i/o transferir als teus companys.

Cinemàtica Dinàmica Electricitat

Caiguda lliure
Proposta de treball

Pla inclinat Electrostŕtica
Proposta de treball
Quadern virtual
Moviment rectilini
Proposta treball mru
Proposta treball mrua
Dos objectes Ones
Dos mòbils Xocs Ones
Moviment parabòlic
Proposta de treball
Gravitació Interferències
Proposta de treball
Moviment circular
Proposta de treball
Gravitació    
Descàrrega        
Tots els applets comprimits