Tallers d'Història als Casals de Gent Gran

Agregar a favoritos
Index | Què és? | Realització | Conclusions | Productes finals | Bibliografia | Projecte Complert
Document 1 | Document 2 | Document 3 | Document 4 | Document 5 | Document 6 | Document 7 | Document 8
Recurs 1 | Recurs 2 | Recurs 3 | Recurs 4 | Recurs 5 | Recurs 6 | Recurs 7
Escenaris i aplicacions de la història oral escolar | - El projecte d’història oral escolar. Esquema pràctic de realització | “La tragèdia de la guerra i la postguerra” | “Projecte inter-generacional”