EL PASSAT: HISTÒRIA DEL CARRILET
SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA

El carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona es va inaugurar el 30 de juny del 1892, després de tres anys de treballar en la construcció de la línia. La via tenia una amplada de 75 centímetres i fou la primera d'Espanya d'aquest ample.

Horaris del 1898
Font: Arxiu Històric de Girona

Totes les locomotores eren fabricades a Alemanya i van arribar entre el 1891 i el 1925.

Fotografia màquina tren SFG

El 1924 es va fer un ramal fins al port de Sant Feliu de Guíxols, cosa que afavorí el transport de mercaderies.
El carrilet era molt utilitzat per transportar suro i productes transformats de la indústria surera.
El 1963 la línia va passar a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) que la va intentar modernitzar amb material provinent d'altres línies ja clausurades.
L'any 1969 es va produir el tancament de la línia. En aquella època només circulaven tres trens en cada sentit. Vegeu els horaris del 1967.

Pàgina principal