TRIANGLE CEVIÀ


Per a cada punt P, les rectes AP, BP i CP tallen els costats oposats del triangle en A', B', C'. El triangle A'B'C' és el triangle cevià de P. Els vèrtexs A', B' i C' s'anomenen traces cevianes de P.
Per exemple:
El triangle cevià del baricentre és el triangle medial.
El triangle cevià de l’ortocentre és el triangle òrtic.
El triangle cevià de l'incentre és el triangle incèntric.
El triangle cevià del punt de Gergonne és el triangle de contacte interior.
El triangle cevià del punt de Nagel és el triangle de contacte exterior.

descārregaTri_cevià.mac 
 
inici
 resultats
índexs