Index:
- L'ase català
- Orígens de la raça "catalan-american"
- Glossari terminològic
Webs d'interès:
- Zoo de Barcelona
- La hiperenciclòpedia
- Electronic Zoo (Whashington University, U.S.A)
- Sounds of the World's Animals, by Catherine N.Ball, professora
   del departament de lingüística (Georgetown University, U.S.A)