TAF - LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Introducció

inscripció James Watt
Fotografia: Alistair McMillan (13 de gener de 2005)

Recordatori al Parc Glasgow Green

La inscripció diu:
«A prop d'aquest lloc l’any 1765 James Watt va concebre la idea del condensador separat per a la màquina de vapor patentada el 1769.»

Missió
Fonts Textuals
Fonts Audiovisuals
Fonts Cartogràfiques
Guia del Professor

TAF adreçat a Cicle Superior de Primària i ESO
Coneixement del Medi Social i Cultural i Ciències Socials, Història

Autors:
Susagna Argemí sargemi@xtec.cat
Jordi de Diego jdiego1@xtec.cat

Creative Commons License
Llicència Creative Commons
 Actualització: 25-02-2012

Escola Roser Capdevila