Avaluació

                                    

                               Rúbrica per al mestre/a

  NO HO HA
FET BÉ
PODRIA MILLORAR HO FA MOLT BÉ
GRAU D'ACCEPTACIÓ
DEL ROL
No agafa el compromís de la feina que li pertoca.Mostra disconformitat amb el rol

Encara queAssumeix el rol assignat a la que pot es despista i no fa el que li toca.

Gaudeix fent la feina que li pertoca i assumeix la feina proposada
RECERCA D'INFORMACIÓ
No s'esforça i No pot trobar la informació. Troba la informació amb ajuda.
Troba la informació sense problemes.
RESPONSABILITAT VERS EL GRUP No agafa cap responsabilitat.Es despreocupa dels companys del seu grup. Cal que li vagis recordant la feina i el compromís que té per tal que agafi responsabilitat. És prou responsable amb la seva feina i amb la dels companys del grup.
ACTITUD DAVANT L'ORDINADOR Se’l veu insegur/a davant l’ordinador, no mostra gaires habilitats en el seu ús.

Va millorant en l'ús de l’ordinador. Té curiositat per provar-ne noves utilitats.

Té un bon domini de l’ordinador, i li agrada molt provar-ne noves utilitats.

L'avaluació dels coneixements adquirits per cada alumne es farà a través de la següent Presentació