Procés

                                    

 

Per començar heu de fer grups de tres.

Heu de repartir la feina entre els tres del grup.

Ens cal:

El biògraf

El crític

El conservador del museu

En saber qui és cadascú podeu comencar a treballar

OBRE