IDENTIFICA LA DECLINACIÓ I EL TEMA D'UN SUBSTANTIU

L'enunciat dels substantius és la manera en què trobareu un substantiu en el diccionari o en el vocabulari i permet saber a quina declinació o tema pertany i quin gènere té. L'enunciat està compost de:

Nsg (sencer) + Gsg (generalment només el final) + article.

La combinació del nominatiu i del genitiu et proporciona el tema i, en conseqüència, la declinació del substantiu, mentre que l'article te n'informa del gènere.

Alguns substantius s'enuncien en plural (Npl + Gpl + article) perquè no tenen singular: Ἀθῆναι -ῶν αἱ 'Atenes'.

 

nominatiu acabat en genitiu acabat en article tema gènere declinació
-ας -α- (pura) femenί primera:
temes en -α
-η    -ης -η-
-ης -α- / -η- (mixta)
-ης -ου -α- masculí
-ας -ου -η-
-ος -ου -ο- masculí

segona:
temàtics

-ος -ου -ο- femenί
-ον -ου τό -ο- neutre
-ος ἡ, ὁ labial

masculí

i

femenί

tercera:
atemàtics

-ος ἡ, ὁ velar
-δ- / -τ- / -θ- ος ἡ, ὁ dental
-ντ-ος ἡ, ὁ -ντ- tipus I
-ντ-ος ἡ, ὁ -ντ- tipus II
-ν-ος ἡ, ὁ nasal
ρ-ος ἡ, ὁ líquida
-ους ἡ, ὁ sibilant (-σ-)
-ευς -ως ἡ, ὁ diftong -ευ-
-ις, -υς -ως ἡ, ὁ -ι-, -υ- variable
-μα -ματ-ος τό consonant (dental) neutre
-ος -ους τό sibilant (-σ-)
-ι-, -υ- -ος τό -ι-, -υ- variable