L'ESTIL D'HOMER

Alguns dels trets literaris més característics dels poemes homèrics, la Ilíada i l'Odissea, són:

  • La claredat es deu a l'origen oral dels poemes. En efecte, els aedes havien de presentar l'acció de manera senzilla i directa perquè el seus oients la poguessin anar seguint.
  • La tècnica dilatòria dóna suspense a la narració. Consisteix a anunciar allò que ha de passar i intercalar tot seguit episodis que en retardin el compliment. Així, a la Ilíada, la derrota dels grecs, decidida per Zeus al cant I, no es produeix fins al VIII.
  • Els símils també provoquen demora en l'acció alhora que serveixen per acostar-la al públic, ja que el poeta estableix comparacions amb personatges o fets més pròxims al seu auditori. És per això que els motius són extrets fonamentalment de la vida quotidiana o de la naturalesa. Un dels més freqüents és el que compara un heroi en lluita amb un lleó. Sovint el símil adquireix vida pròpia i s'allarga més enllà del paral·lelisme amb la cosa descrita. Una altra funció dels símils és introduir varietat a la poesia i d'aquí que n'hi hagi més a la Ilíada que no a l'Odissea, on els escenaris són molt més variats.

Lleons caçant, Museu Arqueològic Nacional, Atenes (S.G.).