POESIA ÈPICA: HOMER

Es pot definir una epopeia o obra èpica com una composició poètica en versos regulars de caràcter narratiu, que celebra personatges i accions heroics extrets de la història o de la llegenda.

La Ilíada és l'obra més antiga que es conserva de la literatura grega i, per tant, de la literatura occidental. És encara l'obra d'una època primitiva, però ja s'hi troba, en aquesta i a l'Odissea, algunes de les constants del pensament grec posterior, principalment un primerenc humanisme, puix que ja són presents la idea de comprendre el món en termes humans i la idea que el sofriment és el destí de l'home i que aquest l'ha d'acceptar. Al contrari que d'altres mitologies, l'homèrica està centrada en els herois més que en el déus, que, per altra banda, apareixen completament antropomòrfics. Homer era considerat pels mateixos grecs com l'educador de Grècia, i la seva influència no solament es va deixar sentir al llarg de tota l'antiguitat clàssica sinó que també s'ha perllongat a l'edat moderna.

La qüestió homèrica

Els poemes homèrics dins l'èpica oral

L'autor

La Ilíada

L'Odissea

L'estil d'Homer

 

Apoteosi d'Homer, British Museum, Londres (S.G.).

Webs d'interès: