Llengua grega

Literatura grega

 

Llengua grega

L'alfabet grec (en català): és una aplicació realitzada per Àurea Pérez amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de l'alfabet grec als alumnes de batxillerat amb activitats que permeten exercitar els noms de les lletres, el sons, les majúscules i les minúscules i la seva transcripció i transliteració.

Ancient Greek Tutorials (en anglès): web de Donald J. Mastronarde (University of California, Berkeley) orientat a practicar l'alfabet, les declinacions, les conjugacions i el vocabulari de la llengua grega.

Apuntes, textos y material didáctico para lengua griega y su literatura (en castellà): web personal de Juan Francisco Martos (Universidad de Málaga), on és possible consultar materials en PDF de llengua i literatura gregues, inclosos la història de la llengua, apspectes de morfologia, textos d'Isop, bibliografia i consells par utilitzar el diccionari.

Grectel (en francès): introducció a l'alfabet grec (Alphabet grec), la llengua i la cultura gregues.

Diccionario griego-español (en castellà): web del projecte realitzat en el Departamento de Filología Greco-Latina del Instituto de Filología del CSIC (Madrid) sota la direcció de Francisco R. Adrados Elvira Gangutia. Ofereix informació sobre l'obra i els volums publicats, així com abundant bibliografia complementària.

Departamento de Griego del IES María Enríquez de Gandia (en castellà): web mantingut per Álvaro Fernando Ortolà amb programacions de matèries, textos comentats, una gramàtica grega per al batxillerat, enllaços, un blog i altres recursos.

Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos (en castellà): web de Francisco Cortés (Universidad de Salamanca, 1999-2004) que permet la consulta de les paraules tècniques provinents del grec relatives a la medicina i la biologia en tres diccionaris complementaris: de termes, de lexemes o arrels i de sufixos.

Electra (en català): Grup Electra (Departament de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona). Inclou exercicis i textos per a l'ensenyament del grec, alguns d'accés lliure. En destaca Euclides Grec Politònic, un controlador de teclat per escriure grec antic (Unicode) (català, castellà i anglès).

English-Greek Dictionary (en anglès): la University of Chicago Library en posa a l'abast el diccionari anglès-grec de S. C. Woodhouse (Londres, George Routledge & Sons, 1910), basat fonamentalment en els principals autors àtics.

Greek Grammar on the web (en anglès): lloc web elaborat pel professor Marc Huys, de la Universitat de Lovaina (1999-2004), amb una bona selecció d'enllaços comentada sobre el grec antic.

Gramática griega interactiva (en castellà): web de Luis M. Orbaneja García que dóna una gramàtica grega força completa, en els àmbits de la fonètica i la morfologia, amb la possibilitat de fer exercicis. Per veure el grec cal instal·lar-se la font Greek.

Kalós (en anglès): web del programa Kalós, en diverses llengües, que serveix per conjugar els verbs grecs.

Let's Review Greek! (en anglès): pàgina per repassar el grec amb recursos de gramàtica, exercicis en línia, textos en grec fàcils i mitjans, sobre mitologia, Nou Testament i Atenes.

Liddell-Scott-Jones Greek Lexicon (en anglès): el diccionari grec-anglès on line al portal Perseus. També es pot cercar en la direcció anglès-grec.

Logos (en anglès): El Conjugador Universal inclou Tots els verbs del grec antic conjugats.

Recursos per ensenyar grec (en català): pàgina d'Àurea Pérez que recull recursos didàctics de la llengua grega, especialment els referents a escriure informàticament en alfabet grec (en construcció).

Sibylla (en castellà i anglès): programa gratuït desenvolupat per Jesús Quílez i el grup Palladium per escriure grec en l'entorn Windows XP, NT, SP3 amb fonts Unicode. Inclou un diccionari general i altres d'específics per a alguns autors que, si estan activats, reconeixen les paraules i hi afegeix automàticament els accents, esperits i la iota subscrita.

Tavultesoft (en anglès): ofereix el programa Keyman 6.0  per escriure en diverses llengües dins l'entorn Windows NT/2000/XP, inclosos dos teclats gratuïts per al grec (Unicode). D'altra banda Aol posa a disposició dels usuaris el paquet comprimit Keyman 6.0 i un altre teclat per a grec antic de Manuel A. López.

Tecleador de Griego Unicode (en castellà): programa de Juan José Marcos que funciona des d'una página web per escriure en grec un text, que després es pot integrar en un altre editor. També es pot descarregar el programa per usar-lo sense connexió des del web Alphabetum  Unicode de l'autor.

The Greek Language and Linguistics Gateway (en anglès): ampli recull d'enllaços de Michael W. Palmer sobre llengua grega i lingüística.

 

Literatura grega

Aoidoi (en anglès): lloc dedicat a l'estudi de la poesia grega antiga amb textos, estudis i enllaços.

A Hellenistic Bibliography (en anglès): pàgina que dóna accés a sèries de bibliografies sobre poesia grega postclàssica i la seva influència, compilada i mantinguda per Martijn Cuypers (Departament de clàssiques, Universitat de Leiden).

Kommission für antike Literatur & lateinische Tradition (en anglès i alemany): secció de l'Österreichische Akademie der Wissenschaften dedicada a la civilització i la tradició grecollatines. En destaquen Homeric Singing - An Approach to the Original Performance en un intent d'aproximació a la tècnica musical dels aedes homèrics amb l'audició del cant de Demòdoc, una Bibliographie Homer 1978-1992, Ancient Greek Music -recopilació d'arxius de so que reprodueixen els fragments de música grega antiga conservada-, exemples de pronunciació grega clàssica i textos sobre la tradició del mite grec com la Genealogia de Boccaccio.

Homerica (en francès): web sobre Homer hostatjat des del 1997 a l’Université Stendhal Grenoble III en col·laboració amb el CTEC (Grenoble II) i el CRIS (Grenoble III).

Herodotus on the Web (en anglès): guia de Tim Spalding amb més de 200 recursos relatius a l'historiador grec Heròdot d'Halicarnàs: textos, traduccions, articles...

Instituto de Investigaciones Homéricas (en castellà i anglès): dirigit per Roberto Salinas (Mèxic) que posa a l'abast la venerable traducció castellana de Lluís Segalà de la Ilíada i l'Odissea i la traducció anglesa de T. Murray, juntament amb altres materials relacionats: context històric de la guerra de Troia, geografia homèrica i bibliografia.

L'Iliade et l'Odyssée d'Homère (en francès): versió multimèdia realitzada per Jean-Philippe Marin (2003) de l'adaptació de Jane Werner Watson dels poemes d'Homer, il·lustrada per Alice i Martin Provensen.

Philologos (en francès i anglès): web que pretén posar en línia progressivament textos fonamentals de la cultura occidental -ciència, política i literatura- en original grec amb les traduccions franceses i angleses.

Proposta de lectura: l'Odissea (en català): el portal Edu365 ofereix una guia per llegir l'Odissea a secundària, a cura de Maria Josep Simó (2004). Inclou un resum de l'Odissea.

The Homer Homepage (en anglès): Steven Hale (DeKalb College) presenta una selecció d'enllaços sobre Homer.

The Multitext Homer (en anglès): aproximació oferta pel Center for Hellenic Studies als poemes d'Homer a partir de diversos textos i testimonis conservats.

 

Recordeu que en l'apartat d'Estudis clàssics trobareu adreces de llocs webs dedicats a les literatures clàssiques conjuntament o al món grecoromà en general, que inclouen seccions de llengua i literatura gregues (llegiu-ne la descripció).

 

Grècia antiga
El laberint d'Internet
Roma antiga