SINTAXI DELS CASOS
(primer nivell)

Conceptes bàsics

Cas: cadascuna de les formes, generalment marcades per una terminació característica, que un substantiu o un pronom pren segons la funció sintàctica que exerceix dins l'oració, o que pren un adjectiu segons el substantiu amb el qual concorda.

Declinació o flexió nominal: és el conjunt de les formes d'un substantiu, un pronom o un adjectiu. La declinació dels substantius i pronoms està regida pel cas i pel nombre. La declinació dels adjectius pel cas, el nombre i el gènere. El substantius tenen normalment un sol gènere (masculí, femení o neutre), els adjectius els tenen tots tres (masculí, femení i neutre).

Declinació també significa el paradigma o model segons el qual es declina un substantiu o un adjectiu. En aquest sentit cada substantiu pertany a una declinació. En llatí tradicionalment s'han establert cinc declinacions.

Per entendre els conceptes bàsics podeu veure també el Grammaflash: Què vol dir això de les declinacions?

 

Casos i funcions bàsiques

Com a regla general en llatí hi ha sis casos: nominatiu, vocatiu, acusatiu, genitiu, datiu i ablatiu i cadascun d'ells indica una o diverses funcions sintàctiques. Les funcions més habituals són:

casos funcions exemple
Nominatiu subjecte

Caedem gladiator quaerit.
El gladiador busca la mort.

atribut (concordant amb el subjecte) Ipse erat gladiator.
Ell mateix era un gladiador.
Vocatiu vocatiu (crida algú) Non taces, gladiator obscene?
No calles, gladiador indecent?
Acusatiu CD (sense preposició) Gladiatorem ad homicidium flagellis compellit.
Empeny un gladiador a l'homicidi a fuetades.
CC (amb preposició) Meum fratrem iugulauit per gladiatores.
Va assassinar el meu germà per mitjà de gladiadors.
Genitiu CN (no porta prep. en llatí, però es tradueix amb la prep. de).

Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat in smaragdo.
L'emperador Neró mirava les lluites de gladiadors amb una maragda.

Datiu CI (no porta prep. en llatí, però es tradueix amb la prep. a o per a).

Plus honoris gladiatori tribuitur quam principibus.
Es dóna més honor a un gladiador que als emperadors.

Ablatiu CC (amb preposició o sense)

Alfenus cum gladiatore vetulo cotidie pugnabat.
Alfč lluitava cada dia amb un gladiador vell.

Gladiatoribus animum occupamus.
Ens distraiem amb els gladiadors.

De tota manera no són les úniques. Més endavant en veurem algunes més.