CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVEL·LA LLATINA

Dues són les mostres conservades de novel·la llatina: el Satíricon i les Metamorfosis. Els trets en comú de totes dues obres que identifiquen la novel·la com a gènere són:

  1. l'element satíric,
  2. l'erotisme,
  3. una tendència a l'intimisme, amb un relat en primera persona,
  4. l'acció centrada en un viatge,
  5. el punt de partida de l'argument provocat per un déu,
  6. l'estructuració de l'obra en un seguit interminable d'aventures,
  7. una narració realista, propera a la vida quotidiana,
  8. la disgressió cap al conte: l'acció principal es desvia no solament en aventures sinó també en el relat de contes.