EL CULTE DELS MORTS

La concepció de la vida d'ultratomba en la religió tradicional romana és vaga, malgrat que les idees sobre el món dels morts provinents de Grècia les trobarem reflectides també en la literatura llatina -per exemple en el descens als inferns d'Eneas. En realitat per als romans els morts no desapareixen completament, per bé que continuen existint en forma d'uns esperits poc personalitzats i amb necessitats materials. Tampoc no s'allunyen del tot, sinó que poden influir en els vius per bé o per mal. Per això l'actitud dels romans amb els seus difunts és ambivalent: els morts són honrats i recordats en l'àmbit familiar, sobretot aquells avantpassats il·lustres les gestes dels quals omplen de glòria les nissagues nobles, que en guarden zelosament les imagines. Tanmateix també els temen, perquè els morts poden causar desgràcia als vius si aquests no els respecten. Aquests sentiments contradictoris es tradueixen en les diverses denominacions que reben les ànimes dels morts, no sempre clarament distingibles entre si:

  • Els Manes (Manes), amb el significat original de ‘els bons', són els esperits dels morts en general. Els familiars han de retre'ls els honors que els són deguts: celebrar els seus funerals, dotar-los d'una sepultura, dipositar a la seva tomba flors, aliments com faves, llenties o ous, llet, vi i mel per nodrir-los just després de ser enterrats, en l'aniversari de la seva mort o bé en les certes festivitats com els Parentalia, al febrer. Si els familiars no compleixen amb els seus deures i no els alimenten, els Manes se'n venjaran provocant-los malsons, malalties o d'altres desgràcies.
  • Els Lèmurs (Lemures) també són les ombres dels morts que tornen a les cases per turmentar els vius durant els Lemuria, els dies 9, 11 i 13 de maig. El paterfamilias els allunyava amb un ritual en el qual escopia mongetes per la casa i recitava fórmules per alunyar-los.
  • Les Larves (Laruae) són espectres que aterreixen i angoixen els vius, els esperits dels qui van ser malvats o dissortats en la seva vida i volen prendre's la revenja amb els vius.