ELS PONTÍFEXS

Els pontífexs (pontifices) majors eren quinze sacerdots que constituïen el col·legi més important de la religió romana. El nom de pontífex significa ‘constructor de pont', cosa que ha fet pensar que originalment s'encarregaven de la construcció i manteniment de ponts. Una de les seves funcions principals, de gran transcendència política, era el control del calendari. A més presidien tots els sacrificis i rituals, eren els jutges suprems en matèria religiosa...

Pontífex màxim (pontifex maximus)

Era l'autoritat suprema de la religió romana. Tenia la seva seu a la Règia -un antic palau en el fòrum de Roma- presidia el col·legi dels pontífexs i vetllava pel respecte de la tradició i pel bon desenvolupament de la vida religiosa: elegia els flàmens majors, les vestals i el rex sacrorum. Durant l'imperi aquesta funció va ser exercida pel mateix emperador.

 

EL REI DELS AFERS SAGRATS

El rei dels afers sagrats (rex sacrorum) era un sacerdot únic que originalment havia heretat el poder religiós dels antics reis de Roma, però que amb el temps havia esdevingut més aviat honorífic, nomenat pel pontífex màxim. Era l'encarregat del culte del déu Janus.

 

Estàtua d'August com a pontífex màxim, Musei Vaticani, Roma (Foto: VRoma).