Venus

El Sol | Mercuri | Sistema Solar | La Terra | Mart | Júpiter | Saturn | Urà | Neptú | Plutó

Venus

Venus
Venus, és anomenat el germà vesso de la Terra, per la seva semblança en tamany, massa i estructura. Aquest planeta té una atmosfera tan densa i fosca que no es coneix molt la seva superfície.

La seva atmosfera ha estat inspeccionada fa 5 any, el principal element es el diòxid de carboni que constitueix un 97%, res a veure amb l'1% que hi ha a la Terra. Aquest diòxid de carboni dona lloc a l'efecte hivernacle, que es un procés que evita que la radiació infraroja del Sol pugui ser rebutjada a l'espai, i això fa que el planeta s'escalfi.

Actualment no hi ha aigua a la superfície de Venus, ni a la seva atmosfera, però en un passat va haver-hi amb molta quantitat.

Apart de les fotografies fetes amb la nau russa Venera els coneixements que tenim de Venus procedeixen d'inspeccions fetes desde la Terra o amb naus espacials utilitzant ones-radio. Aquestes ones poden penetrar en l'atmosfera de Venus i ens permeten veure cràters, muntanyes y volcans.

La rotació de Venus es de 243 dies i triga a completar la volta al Sol 255 dies. La majoria dels planetes giren en la mateixa direcció, respecte al Sol, però Venus gira al inrevés. Una última característica de Venus és que el cel és de color taronja.

Els Feripaser's


Anar a la pàgina de presentació.

Bústia de sugeriments:
Missatge , gràcies.