COMARCA DE L'ALT CAMPProvíncia : Tarragona

Capital : Valls

Extensió : 544,7 km2

Límits : Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia i Conca de Berberà


Podem veure la comarca de l'Alt Camp des de tres punts de vista diferents :

  • Geografia Física
  • Geografia Político-Econòmica
  • Geologia
  • Geografia Física

    Les comarques de l'Alt Camp i Baix Camp, juntament amb les del Tarragonès, es reparteixen les terres de la gran comarca natural del Camp de Tarragona. El Camp de Tarragona ve a ser l'extrem meridional de la depressió Pre-litoral. Es tracta d'una plana oberta àmpliament a la Mediterrània en desaparèixer la Serralada Litoral, que més amunt la limitava per llavant. Els contraforts de bloc del Gaià, que arriben fins prop del mar, separen el Camp de la veïna comarca del Penedès. Per septentrió i ponent, en un ampli arc, són la serra de Miramar, les muntanyes de Prades i les serres de l'Argentera, de Llaberia, de Tivissa i de Vandellòs, totes elles pertanyents a la Serralada Pre-litoral, les que tanquen la plana. Els rius Francolí i Gaià drenen la part nord de la comarca, mentre que la part més meridional, la xarxa hidrogràfica és integrada per tota una série de rieres- de Riudoms, d'Alforja, de Riudecanyes, de Llastres-, que baixen en un curt recorregut des del muntanyam proper fins a la Mediterrània. Les del Camp són terres de temperatures suaus i pluges escadusseres, ventades pel mestral a la tardor i l'hivern. L'escassetat d'aigua ha estat de sempre la lluita del pagès del Camp, que amb molt d'esforç ha aconseguit regar una petita part de les terres de conrreu.

    Geografia Politico-econòmica

    Per la seva estructura morfològica, al Camp de Tarragona es donen tres tipus de poblacions: les de muntanya, les que estan entre el pla i la muntanya, i les que estan a la plana; i dins d'aquestes últimes encara es poden distingir entre les interiors i les litorals. De tots aquests tipus de poblacions, les de plana i sobretot les situades a la costa són les que presenten una dinàmica demogràfica de creixement; les del contatcte plana-muntanya romanen estacionàries, mentre que les de muntanya es menifesten clarament en recessió. D'altra banda el fet que la comarca de l'Alt Camp comprengui només les terres interiors de la meitat nord del Camp Tarragoní, és la raó per la qual tinguí molta menys població que les seves comarques germanes, i la seva dinàmica demogràfica, tot i ser de creixement, ho fa a un ritme inferior al del Baix Camp i Tarragonès. La comarca de l'Alt Camp té com a capital Valls, amb poc més de 20.000 habitants, situada en el sector de la plana. a la plana també trobem Alcover, el municipi que segueix en importància a Valls, encara que no arriba als 3.400 habitants. El pla de Santa Maria pertany al grup de poblacions situades entre la plana i la muntanya, el mateix que el Pont d'Armentera. De les muntanya podem citar Querol i Mont-ral, cap de les dues arriba als 200 habitants. Com s'ha esmentat anteriorment a les terres del Camp Tarragoní es cultiven hortalisses i, sobretot, avellaners. En el secà hi ha plantada vinya, cereals i atmetllers i garrofers. Pel que fa a la ramaderia, les comarques del Camp, s'ha especialitzat en l'avicultura i concentren un gran nombre de granges d'aviram per a la producció de carn i ous.