L'estudi de les pàgines grogues s'ha portat a terme des del punt de vista del seu disseny i de la sevaestructura lingüística. El resultat d'aquest es mostra en les següents pàgines web.

Estudi Lingüístic
Per què el color groc?
Estudi Sintàctic
Estudi Gramatical
Resultats d'una enquesta
Conclusions final
Estudi del Disseny
Problemes i solucions del Disseny
Anagrames Proposats
Teoria Telemàtica
Introducció a la Teleinformàtica
Característiques físiques dels mèdis
Tipus de canals físics
Mòdems, interfícies i codis detectors d'errors
Protocols
Coneixem Catalunya