Comarca del Urgellprovincia : Lleida

capital : Tarregà

extensio : 330km2

lìmits : Noguera, Segarra, Garrigues, Conca Barbera, Pla de l'urgell.
Podem veure la comarca del Urgell des de tres punts de vista diferents:

 • geografia fisica
 • geografia politico-economica
 • geologia
 • geografia fisica


  Comarca de la regió continental catalana, situada entre el Segrià, la Noguera, la Segarra la Conca de Barberà i les Garrigues. Té 680 km2 d’extensió y agrupa una sèrie de contrades de característiques morfològiques diverses. El clima presenta característiques continentals, amb temperatures elevades a l’estiu i baixes a l’hivern i una gran oscil·lació tèrmica anual; les precipitacions són escasses i un règim amb màxim primaveral i mínim estiuenc acusat, però curt.

  geografia politico-economica


  L’economia s’ha basat tradicionalment en el sector primari i sobretot en l’agricultura. Predominen els conreus de secà (ocupen el 56% de la superfície total cultivada) sobre els de regadiu, el mes estesos són els de cereals i subsidiariament els de vinya, olivera i ametller, als sectors de secà, i els de cereals seguits dels fruiters als de regadiu. La modernització de les tècniques agrícoles ha estat especialment important a les àrees regades on és compta amb un tractor per cada 30 ha, enfront d’un tractor per cada 85 ha a les àrees de secà. La ramaderia té poca importància. La indústria molt escassa, es localitza a Verdú.

  geologia


  VEGETACIÓ la vegetació natural hi és escassa, i ha estat destruïda per l’home interessat en l’establiment de camps de conreus; les formacions boscoses sols tenen una certa importància als sectors muntanyosos marginals. HIDROGRAFIA La comarca pertany a la conca del Segre, riu al qual aflueixen el Sió, i Ondara i el Corb que la travessen en direcció E.O, són rius d’escàs cabal i regim irregular.