PORTALINDEX  - ZOOLOGIA  - GEOGRAFIA  -  SOCIOLOGIA  -  ESQUIROLS DIFERENTS  - UNA HISTÒRIA PER ALS MENUTS  - ENLLAÇOStesquiro@pie.xtec.es

  esquirol m Obrer que, quan els seus companys es declaren en vaga, continua treballant o reemplaça un obrer en vaga. Sembla que el nom deriva dels teixidors de L'Esquirol que reemplaçaren, durant la vaga del 1855, els obrers de Manlleu.

 

A la vila de Manlleu els teixidors treballaven cadascú a casa seva per compte dels fabricants. Aquests muntaren un edifici perquè els operaris teixidors hi anessin a teixir a hores fixes; els teixidors manlleuencs no hi volgueren anar. Aleshores, els fabricants ho digueren als teixidors de L'Esquirol i aquests consentiren a anar-hi a treballar, amb la qual cosa concitaren la indignació dels obrers de Manlleu, qui els insultaven amb el nom d'esquirols per ser nadius del poble d'aquest nom.

Fotografies del món tèxtil.

El mot esquirol amb aquest significat ha passat del català a l'espanyol, on avui és d'ús general sempre que es parla de vaguistes i no vaguistes.
"Guerra  an ets esquirols, axò és, an aquells germans vostres, es trebayadors que, en ús des seu dret, axí com voltros voleu fer vaga, ells volen fer feyna". (Diccionari Català-Valencià-Balear, Tom V, p.481)