Pàgina inicial Llista de Correu Professors Enllaços
IES la Bisbal GEOMETRIA AMB CABRI
Minicurset a la Bisbal, novembre-desembre 2002 - Xavier Vall

 

 

Figures de Cabri a la Web

Declaració d'intencions


En el transcurs d'aquestes sessions voldria fer moltes coses. D'una banda presentar el Cabri i aplicacions similars, mostrar com poden ser bones eines per explorar el món de la geometria plana i a més permeten augmentar les capacitats de resolució de problemes dels seus usuaris.
Aquesta és, podríem dir, l'excusa inicial, però com que per poder treballar amb el Cabri ens haurem de moure en el terreny de la geometria sintètica, que em sembla està completament oblidat en l'ensenyament de les matemàtiques en general, i a secundària, en particular, tindrem l'oportunitat de recuperar alguns dels problemes que van donar origen a les matemàtiques, els de les construccions amb regle i compàs (les eines divines segons els grecs) i avaluar el contingut formatiu dels mateixos.
El fet d'haver-nos de barallar amb problemes farà que tinguem la possibilitat de realitzar un ensenyament de les matemàtiques des d'una perspectiva de la resolució de problemes seguint les idees de George Polya i portar a la pràctica una metodologia heurística.
Una darrera intenció seria també la de discutir sobre quin és el significat de les matemàtiques en la nostra societat i quin paper hi fan. Com les veiem, com creiem que es produeixen i de quina manera aquestes visions condicionen la nostra manera d'ensenyar-les.

Bibliografia

BUNT, L.N.H. - JONES, P.S.-BEDIENT,J.D. The Historical roots of elementary mathematics. Dover. New York.1976.


CASTELNUOVO, E. La Geometria. Ketres. Barcelona. 1981.


COURANT, R.-ROBBINS, H. ¿Qué es la matemática?. Aguilar. Madrid. 1955.


COXETER, H. S. M. - GREITZER S. L. Retorno a la Geometría. DLS-EULER, Editores. Madrid. 1993.


DÖRRIE, H. 100 great problems of elementary Mathematics. Dover. New York. 1965.


EUCLIDES The thirteen books of THE ELEMENTS. Dover. New York. 1956. Edició de Sir Thomas L. HEATH.


EVES, H. Estudio de las Geometrias. UTEHA. México.1969.


POLYA, G. Cómo plantear y resolver problemas. Trillas. México. 1982


POLYA, G. Mathematical Discovery On Understanding, Learning and Teaching Problem Solving. Wiley. New York. 1981.


POSAMENTIER, A. S. - SALKIND C. T. Challenging problems in geometry. Dale Seymour. Palo alto. 1988.


PUIG ADAM, P. - REY PASTOR, J. Elementos de Geometria.


PUIG ADAM, P. Curso de geometria métrica. Euler editorial. Madrid. 1986.


SCHUMANN, H. - GREEN, D. Discovering Geometry with a Computer -using Cabri Géomètre. Chartwell-Bart. Lund. 1994.

 

Llista de Problemes

20.11.2002
IES la Bisbal Inici de Pàgina
JavaXat