Introducció

Icona iDevice Introducció
L'Anna, en Quico i l'Elisabet juguen a Parxís. En Quico i l'Elisabet ja han començat però l'Anna encara no. Diu que costa molt treure un cinc. En comptes d'això l'Anna voldria treure un dos per començar. L'Elisabet pensa que això seria fer trampes perquè ella ha hagut de treure un cinc, i pensa que també l'ha de treure l'Anna. És important amb quin resultat comenci el joc? Podria ser que l'Anna jugui amb un dau trucat?

 


Icona iDevice Objectius

Fer moltes repeticions d'un experiment aleatori, recollir dades, fer taules de freqüències, diagrames de barres, calcular mitjanes, medianes i modes. Fer prediccions i elaborar conclusions justificades, basades en les observacions. Entendre el concepte de probabilitat.


Icona iDevice Desenvolupament

Treballareu en grups de quatre alumnes subdividits en parelles i fareu quatre activitats:

A) “El començament del joc de parxís

B) “La probabilitat de sortir un cinc

C) “Daus trucats

D) “És molt esbiaixat el dau?”.

 

Cal treballar amb daus reals, paper i boli.

Cal enregistrar per escrit els resultats de les experiències en els fulls corresponents:

Full 1, Full 2, Full 3, Full 4 i Full 5

El professor/a imprimirà i repartirà còpies d'aquests fulls, tantes com sigui necessari.

Cal argumentar per escrit de manera raonada, basant-vos en les dades obtingudes, totes les preguntes i reflexions que se us van plantejant.

Per això, és també necessari que el professor/a imprimeixi el guió de l'alumnat en pdf, almenys un exemplar per a cada dos alumnes (10 pàgines).

Si es disposa d'ordinador, es poden fer càlculs i gràfics amb un full programat:

Experiment_A, Experiment_B, Experiment_D

 

Al final de l'activitat lliurareu al vostre professor/a el guió escrit i les taules amb les dades enregistrades.

 

Els càculs i gràfics fets en els fulls de càlcul els podreu enviar en una tasca Moodle, si el professor us ho demana.

 

Temporització: quatre hores de classe, i alguna petita tasca a casa.

Per l'activitat A segurament necessitareu dues hores de classe. Però per les activitats B, C i D en tindreu prou amb dues hores de classe per acabar-les totes tres.


Aquest material digital forma part d'un projecte de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Les activitats "Treure un cinc" estan basades en el capítol 1 del llibre "L'Estadística en el vostre món" editat per l'ICE de l'AUB. http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/3107

 

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License