Edat Mitjana
El segle VIII, els árabs fan irrupció a la Península, ocupen la ciutat i s'hi hostatgen sense destruir-la, durant gairebé 90 anys.

El 803, els francs l'alliberen dels àrabs i hi posen comtes perquè la governin en nom seu. El més important d'ells és Guifré el Pelós que inicia el Casal de Barcelona.
Els comtes catalans afirmen la supremacia del comtat de Barcelona. El segle XI, Ramon Berenguer I promulga els Usatges de Barcelona, primer text legislatiu català.

Les esglésies romàniques, emplaçades dins o fora de la ciutat, constitueixen l'art d'aquest moment on l'escultura es fusiona amb els elements arquitectònics, oferint escenificacions bíbliques o d'altra mena.

La ciutat anava creixent i li venia estret el cinyell de la muralla romana. Fora d'ella, sorgien més cases on l'església o monestir constituïa el centre del nou raval. Es el cas de la vila nova de la Mar, entorn del temple de Sta.Maria, a la vora de la platja; la de St.Pere de les Puel.les o la del Pi. El segle XIII, Barcelona necessita una nova muralla que defengui aquests nous ravals. Jaume I la hi dóna. Per la banda oest, als peus de la muralla ja hi havia la Rambla, però en aquells moments no era més que un areny que recollia les aigües d'altres rieres que baixaven de la muntanya.

A més de la muralla, Jaume I dóna a Barcelona una assemblea de ciutadans per a governar-la: el Consell de Cent, format per quatre consellers que pertanyen a la gent poderosa de la ciutat i cent jurats elegits entre els ciutadans.
Aquest Consell arribà a tenir estatge propi dins la Casa de la Ciutat o ajuntament.

L'expansió comercial i militar cap a la resta del Mediterrani fa augmentar el comerç i la riquesa de Barcelona i la converteixen en una de les primeres potències marítimes europees.

Per tal de regular les relacions marítimes entre els pobles diversos de la Mediterrània, es redacta el Codi del Consolat de Mar.

Malgrat l'enorme tràfec marítim, Barcelona no té un port on acollir-lo amb condicions. Així que s'inicia la seva construcció. Per la seva part, la muralla de la Rambla acaba en arribar al mar. Al seu costat hi ha les Drassanes, grans coberts on es construeixen i adoben les embarcacions.

A començament del segle XIV, la indústria de Barcelona experimenta una creixença, seguint el ritme de l'activitat mercantil i marinera. Per tal de cobrir les necessitats de treball, arriben molts homes i dones entesos en el seu ofici. Barcelona s'obre, ja a l'Edat Mitjana, a una població treballadora vinguda d'arreu.

La Barcelona pròspera de rics burgesos i mercaders inicia una època de construcció d'importants edificis civils i religiosos gòtics, sovint damunt dels antics romànics. Es el cas de la catedral de Sta.Maria del Mar, del Pi, i St.Just i Pastor; o de la Llotja en el camp civil. Aquesta Barcelona era també la ciutat del rei, del bisbe, del govern de la ciutat i del Principat. El monarca s'estava al Palau Reial on hi destaca el Saló del Tinell, lloc de celebracions i de recepcions oficials, i la Capella de Sta.Agata. El bisbe té la seu al Palau Episcopal; els diputats a la Casa de la Diputació del General i els consellers a la Casa de la Ciutat.
L'espai on avui hi ha la Plaça de St.Jaume, aleshores estava ocupat per una parròquia i altres edificacions.

Mentrestant, un nou barri ha anat creixent a l'altra banda de la Rambla: el Raval. Per tal de protegir-lo, s'aixeca una nova muralla, la tercera. Al Raval, es drecen noves construccions molt importants per a la ciutat, con és el cas de l'Hospital de la Sta.Creu.

Els gremis i corporacions configuren els carrers de la Barcelona menestral.Molts d'ells són els qui enriqueixen les esglésies amb les seves belles pintures, escultures i obres d'orfebreria.

Però Barcelona -com la resta de Catalunya- també conegué moments tràgics o conflictius. De vegades, el mercadejar es paga: El 1348 la pesta negra arriba al port de Barcelona i un seguit d'epidèmies posteriors s'enduen un gran nombre dels seus habitants, així com dels de tot el país.

D'altra banda, i si no hi havia prou amb la guerra civil entre els senyors feudals i els pagesos de remença arreu del Principat, a Barcelona apareixen un seguit de tensions socials entre els consellers i representants del poble que volen accedir al govern municipal. El càrrec de conseller estava tradicionalment monopolitzat per unes poques famílies riques, sempre les mateixes, que es transmeten el poder municipal com si fossin de la seva propietat, hereditàriament.

Els barcelonins d'origen i creences jueves habiten en el seu propi barri a la vora de la catedral: el Call. El segle XIV esclata una greu crisi econòmica. Els jueus troben la mort en ser considerats culpables de la situació.

Quan la Corona d'Aragó passa a formar part de la nova monarquia hispànica, l'aparició dels bel.licosos turcs i la descoberta d'Amèrica, desplacen el centre del comerç i de la navegació vers l'Atlàntic. Barcelona perd bona part de la seva activitat marinera.

Evolució urbanística de Barcelona (anys 1000, 1100, 1200 i 1280):