"Experiment amb una màquina pneumàtica" (de  Joseph Wright of Derby,  1768, Tate Gallery, Londres) 
 

El segle XVIII és "el segle de les llums", el segle dels il.lustrats. Les minories intel.lectuals tornaren a creure en una sèrie d'idees optimistes. Parlen i confien en la raó, el progrés, l'educació, l'ésser humà, el dret a la felicitat, l'amor a la natura... Tot allò que no sigui raonable no s'accepta i es critica. Això és la Il.lustració.

En aquest ambient, i dins dels mètodes de treball científic, les ciències es desenvoluparen de manera extraordinària. El savi apareix com el personatge del moment, al qual mima la monarquia i l'alta societat.

En el món pròpiament experimental evoluciona la física, la química i les ciències naturals. En la física destaquen dos problemes: la calor i l'electricitat.

Culminació d'aquesta confiança en la raó i en el progrés de la ciència fou la publicació de "L'Enciclopèdia". França comença a convertir-se en el centre cultural i artístic d'Europa i del món. 
 

Glossari
Mediateca