Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

Can Pou
Can Rich
Mas Seguer
Can Batlle
Mas La Salvetat
Mas Roig
Mas Solà
Mas Canals

Can Batlle

Can Batlle apareix en el primer llistat de cases jafrenques que es va realitzar a finals del segle XIII amb el nom de mas Marenyà. En aquelles dates l'esmentat mas apareix involucrat en la disputa per la jurisdicció sobre el terme entre l'abad d'Amer i els senyors de Jafre. Can Batlle no apareix amb aquest nom fins al segle XV. També intervingué en les revoltes del pagesos de remença del segle XV i fou un dels sis masos jafrencs que homologaren la sentència de Guadalupe que posà fi als conflictes.