Principal TORNAR Pàgina Seguent

Can Pou
Can Rich
Mas Seguer
Can Batlle
Mas La Salvetat
Mas Roig
Mas Solà
Mas Canals
Can Pou

La família Pou fou una de les més preeminents del poble i la seva casa apareix documentada a partir del segle XIII. Fou un dels sis masos jafrencs que al segle XV intervingueren en les revoltes del pagesos de remença. Al segle XVII, l'hereu del mas Pou, l'Isidre Teixidor i Pou, va enrolar-se a l'exèrcit del rei, on va ocupar el càrrec de coronel de dragons de l'Empordà i va arribar a brigadier. El 1689 formava part dels quadres de comandament de l'exèrcit reial que va apaivagar la revolta del barretines a la ciutat de Barcelona. Fou per aquest èxit militar que el rei Carles II li va concedir el 1690 el privilegi de " fidelíssim al braç militar de Catalunya i els comtats del Rosselló i la Cerdanya". Ennoblit amb aquest títol, va transformar el mas Pou en can Pou. L'ampliació va apropar l'edifici, dins de la seva modèstia, als palaus urbans de l'època.

Can Serra i Can Pou

  El que fou can Pou, actualment, es divideix en tres cases que
  són : can Serra, can Pou i can Llorens.