Pàgina Anterior Principal TORNAR Pàgina Seguent

Can Pou
Can Rich
Mas Seguer
Can Batlle
Mas La Salvetat
Mas Roig
Mas Solà
Mas Canals
Mas Roig

Mas Roig és un dels dos masos que formen el veïnat de la Salvetat. El seu origen, a l'igual que el del Mas de la Salvetat, l'altre mas d'aquest veïnat, sembla estar lligat al control del pas del riu i de les aigües del rec. En les seves grans dimensions ens presenta un portal d'arc de punt rodó amb grans dovelles de pedra calcària encimbellada per una finestra rectangular, decorada amb senzilles motllures que ressegueixen la llinda i els muntants. Gairebé al costat d'aquest mas es troba la petita església de Sant Antoni de la Salvetat.

Mas Roig també anomenat Can Tarrés

 

L'Arnau de Bordils, l'any 1336, va fundar el benefici eclesiàstic que poc després va originar la construcció de la capella de Sant Antoni de la Salvetat. La capella, aixecada sobre un cingle rocós que cau sobre el marge esquerre del Ter, és d'una sola nau i només presenta un petit òcul a la façana de ponent, on encara conserva un petit campanar de cadireta. Avui aquesta capella, que antigament tenia dret a refugi i que comptà amb una confraria molt important entre els pobles de la rodalia, es troba sense culte i està inserida entre un munt de construccions agrícoles que se li han adossat modernament.

 

salvetat.jpg (38308 bytes)

Clicar al damunt de la fotografia per veure-la ampliada

Capella de Sant Antoni de Salvetat