CATALÀ | ANGLÈS
PRESENTACIÓ
SITUACIÓ
ACTIVITATS
ESTADES I SORTIDES
CURS D'ESTIU
INSTAL·LACIONS i ALLOTJAMENT
SOL·LICITUD
ENLLAÇOS
PUBLICACIONS
ACTIVITATS INTERACTIVES
El Camp d'Aprenentatge de la ciutat de Tarragona és un servei educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix la possibilitat de fer estades (de 2 a 5 dies) o sortides d'un dia, a la nostra ciutat i comarca, a l'alumnat dels centres docents.

Facilita als nois i a les noies la descoberta i l'estudi d'un medi urbà centrat en aquesta històrica població i en el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

Les activitats d'aquest Camp d'Aprenentatge van adreçades als alumnes de centres docents d'edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

Us recordem que s'ha de fer una inscripció per a cadascuna de les activitats que voleu realitzar i per a cada grup-classe.

 
 

  Facilitar als centres la descoberta i l'estudi d'un medi urbà: la ciutat de Tarragona.

  Posar a l'abast dels centres els mitjans didàctics necessaris per al coneixement i la comprensió de les restes d'una ciutat que canvia i evoluciona al llarg del temps: època romana, medieval, etc.

  Fer conèixer als alumnes la necessitat de les relacions i la interdependència de la ciutat amb el seu territori.

  Conèixer i comprendre l'estructura urbana d'una ciutat.

  Entendre la ciutat com a ecosistema.

  Potenciar el treball de camp com una eina didàctica bàsica per al coneixement de l'entorn.

  Sensibilitzar als estudiants vers la necessitat de conèixer, respectar i estimar el medi que ens envolta.

  Posar els nois/es en contacte amb el medi físic, econòmic, industrial i social de la ciutat i el seu camp d'influència.

  Procurar que els alumnes desenvolupin tècniques d'investigació i de treball científic conforme les indicacions del Departament d'Educació.

 
Disseny optimitzar per 800x600 (C) Camp d'Aprenentatge de Tarragona - 2007 Powered by JASPSOFT