CATALÀ | ANGLÈS
PRESENTACIÓ
SITUACIÓ
ACTIVITATS
ESTADES I SORTIDES
CURS D'ESTIU
INSTAL·LACIONS i ALLOTJAMENT
SOL·LICITUD
ENLLAÇOS
PUBLICACIONS
ACTIVITATS INTERACTIVES
Tàrraco a l'època romana La tarragona medieval Tarragona Urbana Tarragona Industrial Tarragona Marítima


TÀRRACO A L'ÈPOCA ROMANA TORNAR INICI
L’objectiu principal és el d'apropar els alumnes al coneixement i estudi de les restes de la Tàrraco romana mitjançant un conjunt de visites programades. L'àmbit de treball contempla tant les restes monumentals com el fòrum, el pretori, el circ, l'amfiteatre, l'aqüeducte.. com aquelles, més modestes, que ajuden a la millor comprensió del llegat romà a la nostra ciutat i el territori que l'envolta.

1.- Els petits nens i nens de la Tàrraco romana. (CI i CM)
Es realitza en les instal·lacions del CdA. Consisteix en un taller que estudia la vida quotidiana d'una ciutat romana: el carrer (botigues amb la compra i venda dels productes alimenticis més comuns de l'època, termopolium i de cosmètica i robes), la domus (cuina i triclini). S'inicia amb un conte, L'enigma de la Medusa. S'introdueixen els estaments de l'època a través dels vestits i dels jocs. Es treballa també, l'estructura d'una ciutat i els mosaics, amb una primera lectura de plànols, joieria romana, a partir de l'elaboració d'una bulla i d'un collaret, prenen ambdós objectes. Per la tarda fem una visita al circ i al MNAT per veure el mosaic de la Medusa i les joguines originals. Es lliura un exemplar del conte a cada nen i nena i diversos àlbums de làmines per pintar a la classe.

2.- Juguem com jugaven les nenes i els nens romans de Tàrraco. (CM, CS i ESO)*
Mitjançant reproduccions i la pràctica del joc, coneixen alguns dels aspectes de lleure dels nens romans. Es deixa en préstec durant uns dies una caixa de vímet que conté un centenar de reproduccions de jocs romans, que permetrà a l'alumne apropar-se d'una manera lúdica i pràctica al món romà. Es dóna, a més. un exemplar del material editat sobre la pràctica d'uns 165 jocs clàssics.

3.- Tàrraco, la ciutat romana. (CS)*
Coneixement de les formes de la vida de l'època romana en general i en concret de Tàrraco. Localització i identificació de les restes romanes i visita a: les muralles, l'amfiteatre, el pretori, el circ i el MNAT. Es lliura una carpeta que conté una unitat de programació: guia didàctica per al professor/a responsable, activitats d'aprenentatge pels alumnes, materials complementaris, un joc de retallables d'una família benestant romana i una bibliografia ressenyada, separada per a docents i per a discents. El professor/a podrà treballar els apartats que consideri més adequats amb els seus alumnes.

4.- La ciutat romana de Tàrraco. (ESO i Bat)*
L'objectiu es conèixer els trets bàsics de la història i de la cultura del món romà a partir de les restes de l'època que es conserven a Tarragona. Visita i treballs de camp, interdisciplinaris, als monuments següents: l'amfiteatre, les muralles, el pretori, el circ, la necròpolis i el MNAT. Es lliura una carpeta amb tot el material al professor/a responsable de l'activitat, així com quaderns sobre "Les ciutats romanes", "La necròpolis" i "El pretori" per a cada alumne/a.

5.- L'amfiteatre. (CM, CS i ESO)*
Lliurem unes activitats breus per als alumnes d'educació primària, per tal de conèixer les parts bàsiques del monument i iniciar-se en la lectura de plantes i en la interpretació de les funcions i de l'estructura social. Relacionem els principals gladiadors que si movien: els samites, els retiaris, els tracis, etc i les seves tàctiques de lluita així com el seu armament. Oferim informació addicional als professors d'educació secundària.

6.- Les muralles. (CM, CS)*
L'observació de les restes de la muralla i l'elaboració del dossier permeten la comprensió de l'origen de la vida de la ciutat en època romana i la complexitat en la seva defensa. Contrastem els afegits medievals i posteriors. Donem un quadernet per a cada alumne/a, amb les activitats de camp, basades essencialment en l'observació directa del monument.

7.- Les muralles. (ESO i Bat)*
Per als alumnes d'aquets nivells disposem d'un material que conté un seguit d'activitats que es realitzaran en el centre abans de la visita i unes altres de camp que els nois/es faran al llarg del recorregut pel monument i en el qual els alumnes han de treballar aspectes històrics, constructius, evolutius i iconogràfics del conjunt. El Camp dóna un quadern per alumne/a i professor/a.

8.- El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (1). (CM i CS)*
S'inicia l'activitat amb la visualització de l'audiovisual que ofereix el MNAT i un breu recorregut per les sales del Museu. Tot seguit, els alumnes treballen un dels tres temes pautats (l'arquitectura, la vida quotidiana i els mosaics), sobre les peces més emblemàtiques del museu. A més hauran de localitzar una sèrie d'escultures i identificar-les. Es lliura el material necessari per a la realització de l'activitat.

9.- El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (2). (ESO i Bat)*
La classe es divideix en grups de tres alumnes els quals treballen un dels cinc temes monogràfics proposats sobre les peces dipositades al museu: els déus, les dones, l'arquitectura, els objectes d'ús qüotidià i els mosaics Un cop finalitzada la feina, els grups exposaran oralment les conclusions en una de les sales del museu. Els donem un quadern per a alumne/a, a més d'un altre amb informacions complementàries per a cada grup.

10.- El Pont del diable. (CI)
Els alumnes coneixeran la llegenda del pont del diable a partir del conte publicat pel CdA i de la representació d'unes titelles. Un cop allí, se'ls explicarà per a què servia un aqüeducte, faran un trencaclosques, construiran un aqüeducte amb petites peces de fusta -pilars, arcs i specum-, cercaran diferències entre la imatge que els hi presentem i el monument i per fi gaudiran de l'entorn.

11.- L'aqüeducte romà de Tàrraco (1). (CM i CS)
És una activitat interdisciplinar on es treballen les matemàtiques, el llenguatge, la història, el dibuix, etc. La classe se dividirà en quatre grups, els quals rotativament estudiaran: la necessitat de l'aigua en el món romà, el monument des de diferents punts de vista: prendran mesures, dibuixaran i faran còmputs sobre l'aqüeducte. Conjuntament hauran treballat la llegenda, a través d'una petita representació teatral, la funció i el procés constructiu, amb el quadern donat a cadascú.

12.- L'aqüeducte romà de Tàrraco (2). (ESO i Bat)
L'enginyeria romana i les ciències aplicades: la física i les matemàtiques. Càlcul de l'alçària amb l'ajut de dendròmetres, del desnivell a través de vasos comunicants, i de la secció. Això ens permetrà esbrinar el cabdal i la velocitat de lliscament de l'aigua, en règim laminar, que hi circulava. Es complementa amb l'estudi dels elements arquitectònics del monument, i sistemes constructius a partir d'un material pautat per a cada alumne/a.

13.- El Circ. (CS i ESO)*
La visita de les restes de la capçalera i d'altres indrets inclosos en establiments comercials ens serveix per a fer-nos una idea de les dimensions i la monumentalitat de l'edifici, així com de les funcions i la identificació de cadascuna de les parts. Observarem les maquetes que es mostren en el pretori on veuran una reconstrucció del circ i de la seva evolució fins arribar al seu estat actual. Lliurem unes activitats breus per a la visita

14.- El Pretori. (CM, CS i ESO)*
L'edifici del pretori permet aprofundir en la reconstrucció de Tàrraco (del circ i del fòrum provincial), gràcies a l'observació directa i a les maquetes, i a l'estudi del sarcòfag d'Hipòlit, des del punt de vista tècnic i mitològic. Alhora el monument ens il·lustra sobre els canvis soferts per la ciutat romana en època medieval. Els alumnes de primària comptaran, a títol individual, amb un conte del mite d'Hipòlit que els permetrà treballar el sarcòfag. Tanmateix la feina que realitzaran els alumnes de secundària vindrà pautada pel quadern, individual, que els donarem des del CdA. El professorat rebrà un exemplar del material publicat pel CdA, Una nova lectura iconogràfica sobre el sarcòfag d'Hipòlit, a part de la programació.

15.- La necròpolis. (CS i ESO)*
La visita al petit museu de la necròpolis serveix als alumnes per comprendre el sentit de la mort a l'època romana i estudiar les peces allí dipositades. El quadern de treball, que el CdA lliurarà a cada alumne, consta de dues parts. La primera consta d'un conjunt de treballs previs que iniciaran a l'alumne en el món de la mort. La segona, que realitzarà en el museu de la necròpolis, li permetrà conèixer les principals peces allí dipositades, la simbologia paleocristiana i els diferents aixovars conservats, com ara la nina d'ivori.

16.- La Torre dels Escipions. (ESO i Bat)*
Amb la descoberta del monument s'estudien les creences, mites i cerimònies que seguien els romans per al seu enterrament, en funció de la seva condició social, les lleis i les costums del moment. L'element motivador, el testament d'un tarragoní del segle I, ens permet doncs, conèixer el ritual funerari de l'època, distingir els diferents tipus d'enterraments i comparar-los amb els actuals. El llibre per a l'alumnat es complementa amb un retallable.

17.- Taller d'arqueologia. (CS, ESO i Bat)
Es realitza a les instal·lacions del CdA (54 m2) i s'articula entorn de l'ús i el processament de fonts històriques materials i l'aplicació del mètode de recerca i d'anàlisi que desenvolupen els arqueòlegs. Consta de treballs a l'aula, de camp, de laboratori i d'interpretació del jaciment. Es lliura un dossier a cada alumne/a.

18.-  La medicina en l'època romana. (ESO i BAT)
El treball es realitza en el Camp i es desenvolupa entorn de: els déus relacionats amb la medicina, la medicina científica (plantes medicinals, fàrmacs d'origen mineral i animal i les receptes), la cirurgia (reproduccions i utilització de l'instrumental mèdic), les malalties (representacions escultòriques que es coneixen) i les troballes arqueològiques. Realitzaran medicaments i pòcimes curatives. Cada alumne/a rep un dossier.

19.- La vil·la romana de "Els Munts", el territorium de Tàrraco. (ESO i Bat)
Comprensió a partir de l'estudi de les restes arqueològiques de la vil·la, la distribució, organització i explotació del territori, per entendre el concepte de territorium d'una ciutat romana. A més, es tracten aspectes sobre la higiene i l'estètica clàssica, amb exercicis sensorials. Cada noi/a compta amb un quadern que conté propostes de treballs previs, de camp i posteriors.

20.- De l'ou a la poma (1). (CM)*
El professor interessat en l'activitat podrà endur-se durant una setmana un material de préstec que consisteix en dos baguls, on els alumnes descobriran de manera molt experimental i manipulativa els productes alimentaris de l'època romana, i els diferents sistemes de conservació a més d'estris de cuina. Els nens tenen un quadern per treballar l'alimentació a l'època romana, amb propostes d'elaboració de menús i un quadríptic per visitar el mercat de Tarragona i establir les relacions.

21.- De l'ou a la poma (2). (CS i ESO)*
Consta d'un material de préstec d'un bagul i tres dossiers: l'alimentació, els àpats i la cuina Els alumnes, a partir d'aquest material, treballaran l'alimentació romana i els elements que l'envoltaven: la identificació de productes, els sistemes de conservació, els estris de cuina i de taula, els àpats, els menús, els aliments i els grups socials, els preus, el lèxic i les frases fetes, etc. Lliurem un quadern a cada alumne/a a més d'un quadríptic per visitar el mercat de Tarragona i establir les comparacions més pertinents, i una guia didàctica per al professorat.

22.- El legionari. (CS, ESO i Bat)
Estudi de la vida del soldat romà: vida quotidiana al campament, l'habillament, l'armament que portava, les marxes que realitzaven, l'alimentació, l'organització i les categories dels soldats (legionari, auxiliar i centurió), condicionants per a poder ser legionari. Disposem de la reproducció d'uniformes i armament dels soldats romans junt amb maquetes d'un campament, franel·lografs i altres estris i eines. Donem un quadern i 3 làmines, a més de 4 treballs complementaris amb retallables i d'altres activitats per a la classe.

23.- Preparació de la Tarragona romana. (EP, ESO i Bat)
L'eix motivador és la història d'un personatge que discorre des del seu naixement fins al seu llicenciament de la legió que el porta a Tarraco. Es realitza una introducció a la lectura i a l'anàlisi de la ciutat romana de Tàrraco: organització, tipus constructius, estructura de la muralla, tipologies d'habitatges. Edificis més importants i la seva funcionalitat, sistemes de vida, costums i formes de vestir.

24.- La maqueta de Tàrraco . (CS, ESO)
L'observació i l'estudi detallat de la nova maqueta de Tàrraco de 18 m2, ens serveix per treballar breument l'urbanisme de la ciutat en època romana, entendre'n les seves parts i les funcions dels edificis bàsics. Així, contextualitzem l'antiga urbs amb l'actual, de tal manera que prenguin sentit les posteriors visites a la ciutat.

25.- La Higiene i l'estètica romana. (ESO i Bat)
Mitjançant un recorregut molt engrescador es treballen diversos aspectes relacionats amb el dia a dia dels homes i les dones, a través de la higiene i la cura que tenien per la salut i la neteja, amb l'ús dels banys i dels seus serveis. Alhora, destriem detalls de la perruqueria, lacosmètica i la perfumeria, a fi d'entendre'n les modes i els gustos antics. Provarem i elaborarem maquillatges, cremes i perfums romans.

26.- El sarcòfag d'Hipòlit. (CS, ESO i Bat)
El sarcòfag d'Hipòlit possibilita actuar en un doble sentit: el treball escultòric i la lectura iconogràfica del mite. Comptem amb mostres de mineral en brut i polit que permet fer un estudi geològic dels materials escultòrics, marques dels de les diferents eines que empra l'escultor per la seva tasca i una reproducció del sarcòfag (1m x 0,60m). L'alumne disposarà d' un dossier sobre el tema.

27.- La via romana. (EP, ESO i Bat)
A partir de l'observació de la maqueta sobre una via romana tipus, l'alumne compta amb una sèrie de materials manipulatius que li permeten destriar el sistema constructiu, els diferents elements que la composen, la seva utilitat i la necessitat de construcció, etc. Completa l'activitat un dossier multidisciplinar, sobre els mitjans de transport terrestres en època romana.

47.- Roma en miniatura (CM, CS, ESO i Bat)
Una quarentena de maquetes sobre l'arquitectura pública i privada romana ens servirà per fer un recorregut a través de la cultura antiga. La seva observació ens permetrà analitzar com eren les ciutats romanes i els edificis que les formaven i comprendre el dia a dia dels seus habitants diferenciats segons els grups socials i econòmics.

48.- Roma a la moda (CM, CS, ESO)*
Aquesta activitat s'inicia amb el préstec d'un bagul amb vestits femenins i masculins, a les escoles i els instituts. El recull inclou diverses peces tèxtils que expliquen l'abillament bàsic segons els grups socials i les diferents èpoques de l'any, així com una petita documentació escrita i retallables.

49.- Roma a l'escola (CS i ESO)
Activitat adreçada a les escoles de primària (per al curs de 5è) que participaran a Tàrraco Viva (Juguem com jugaven els nens i les nenes romans de Tàrraco) i a altres grups d'ESO. Es mostra el naixement i l'entrada a la infantesa d'un nen i d'una nena romans, a través de rèplica d'objectes que ens expliquen la higiene, els rituals, les joguines, l'escola... Finalment, els alumnes fan una pràctica d'escriptura romana sobre paper de pergamí amb tinta i canya.

50.- Elements i tècniques de construcció en l'època romana(CS, ESO i Bat)
La reconstrucció de diferents materials, objectes, eines i elements constructius ens permeten d'entendre els processos arquitectònics, des de la pedrera fins a l'aixecament dels murs, arcs i voltes. La posterior observació d'edificacions romanes ens possibilitaran la identificació de les tècniques emprades i dels seus paraments.

51.- Models i rituals d'enterrament a l'època romana(CS, ESO i Bat)
A partir dels exemples que tenim a les nostres contrades, podrem realitzar un recorregut pels diferents tipus d'enterrament segons les creences i la situació social i econòmica. Alhora recrearem tot el ritual que s'emprava per tal que el difunt descansés en pau i no molestés els familiars i els ciutadans.


LA TARRAGONA MEDIEVAL TORNAR INICI
En l'Edat Mitjana, parlem d'una Tarragona bastida, en part, damunt de Tàrraco, que aprofita antigues construccions i les reconverteix o reutilitza els vells materials per a les noves edificacions. Des del Camp intentem donar una visió global que permeti comprendre com es va produir l'evolució i així mateix estudiar la forma de vida dels seus habitants. L'atenta observació i l'estudi dels edificis conservats, amb la catedral com a monument més important, seran els elements bàsics per conèixer aquesta època.

28.- El zoo petri. (CI)
L'estudi del món plàstic a través del bestiari representat a la catedral i un taller d'experimentació, us permetrà espiar: ocells, serps de cues llargues i caragolades i animals de fa 800 anys que us esperen!! Facilitem a més del quadern per a cada alumne/a per al professorat, i dos contes, estrets de les faules representades a la Seu.

29.- Descobreix els secrets de la Catedral. (CM)
Per mitjà de la intriga, descobriran els indrets més especials de la catedral i tots aquells aspectes que desconeixen la majoria dels visitants. Així podran jugar com els escolars medievals i endinsar-se a través de les sensacions per captar els misteris i l'encant de l'edifici. Lliurem un llibre per a cada alumne/a i una edició especial per al professorat. Els treballs previs es fan a partir de la lectura del conte "El fantasma de la catedral".

30.- La Catedral de Tarragona. (Primer Cicle d'ESO)*
A partir de la visita a la catedral, treballem l'arquitectura, la història, la simbologia, etc., mitjançant la descoberta i la interpretació dels elements representats als capitells i als retaules. Els donem un llibre que els permetrà assolir una informació prèvia i global de la Seu i un altre, amb enganxines, per fer els treballs de camp. Ambdós quaderns es donaran a cada alumne/a i un altre exemplar per al professorat.

31.- El Museu Diocesà de la Catedral. (Segon Cicle ESO i Bat)*
Introducció a la lectura i a l'anàlisi de peces d'art religiós: els materials, les tècniques, l'època, l'estil, la funcionalitat dels objectes, etc. Comptem amb material didàctic de suport per a l'estudi del vitrall, del tapís de La Bona vida, de l'enteixinat de la sagristia, de l'escultura barroca, etc. Donem un llibre per a cada alumne/a.

32.- Viatge en el temps: Tarragona a l'edat mitjana. (ESO i Bat)*
Es deixen en préstec uns plafons amb plànols de la Tarragona actual -on se superposarà la ciutat romana i la medieval- i el material necessari per a ubicar les muralles, els principals edificis, civils i religiosos, de l'època medieval. S'estudia l'evolució històrica fins arribar a l'edat mitjana: la repoblació, les fortificacions, els edificis notoris, les àrees d'habitatge, productives i gremials i el govern. Els alumnes. Dividits en cinc grups, treballen amb un dossier personal.

33.- Joc de ciutat. Tarragona medieval. (ESO i Bat)*
A partir d'un itinerari, s'invita als alumnes a descobrir les característiques més importants que configuren els espais bàsics d'una ciutat medieval així com dels edificis més emblemàtics de l'època. S'explica la superposició de diferents èpoques. Es divideixen en 4 grups, cada equip rep un sobre amb el material específic.

34.- Com es feia un retaule gòtic?. (ESO i Bat)
Consisteix en una experiència pràctica d'elaboració d'un retaule, a partir de l'encaix de fustes i la seva fixació, el recobriment de tela amb cola de conill i el posterior revestiment amb guix. Dissenyaran l'escena i l'estergiran i a més, experimentaran amb la pintura al tremp, la tècnica del daurat, etc., per tal d'aconseguir una creació pròpia i comprendre la vàlua de l'obra artística.

35.- Seguim la pista de l'escriptura. (ESO i Bat)
Es treballa l'evolució de l'escriptura des dels inicis fins a l'edat mitjana, a fi de conèixer el procés d'elaboració d'un pergamí i realitzar un petit manuscrit sobre pergamí: amb la caixa, el pautat i una caplletra. Coneixeran els elements d'escriptura propis de l'època medieval: escriptori, regla, llapis de plom, plomes d'au, canyes, ganivet per esborrar, rodet per marcar la caixa d'escriptura, pedra d'afilar, tinters de banya, etc. Elaboraran un petit escrit amb ploma d'au i utilitzant com a suport pell de conill tractada.

36.- Vidres i vitralls. (ESO i Bat)
La finalitat de la proposta didàctica és que els alumnes en acabar el taller, puguin respondre a: per què es feien?, des de quan?, i quin era procés de realització? Compten amb diferents mostres de vidre de ciba, placat, de manxó, opac, etc; amb la reproducció d'una taula de vitraller; amb una finestra que ens permet veure l'evolució des del cobriment amb alabastre fins al vitrall gòtic, amb reproduccions d'escenes on podem treballar les tècniques del lavís, del manllevat, del puntillejat; amb la reproducció d'un plafó gòtic de Santes Creus. El treball manipulatiu consistirà en pintar amb grisalla sobre el vidre, emplomar-la, i prendre la seva producció junt amb el dossier.


TARRAGONA URBANA TORNAR INICI
Una ciutat és més que un agrupament d'edificis i de persones, ens cal considerar les relacions entre els ciutadans, i entre la ciutat i el seu entorn. L'estructura de la ciutat ve determinada per la relació que s'estableix entre els factors socials, econòmics i polítics. Així doncs, per a l'estudi de la seva estructura urbana partirem de diferents aspectes, basant-nos en l'observació dels espais, els seus límits, el mobiliari, la forma, les activitats que s'hi desenvolupen, etc. Hem de donar a conèixer els mecanismes que, com a ciutadans, tenim per participar en la vida d'aquesta ciutat.

37.- Vine, vols conèixer la plaça? (CM)*
L'observació d'un espai urbà ens permet desenvolupar un seguit d'activitats per a un millor coneixement urbà. El treball es desenvolupa entorn de la plaça de la font i els alumnes, de manera autònoma, esbrinen les dimensions, els tipus de botigues que l'envolten, descobreixen formes geomètriques ocultes per l'arquitectura o el mobiliari urbà, intueixen les instal·lacions soterrades, com l'aigua o la llum, aprenen les indicacions que ens mostren les senyals de trànsit, observen el comportament i les accions de les persones, etc. Com a treball posterior, construeixen la maqueta de la plaça i redacten una petita memòria de la tasca feta.

38.- Itineraris urbans. (CS i ESO)*
Es fa un recorregut amb autobús urbà ,per tres zones clarament diferenciades de la ciutat, en petits equips de treball, on es realitza la recollida de dades sobre aspectes urbanístics, comercials, de contaminació acústica i de densitat de circulació. Els alumnes es converteixen en reporters urbanístics a través de càmeres polaroid. En acabar, s'extreuen les conclusions pertinents sobre els inconvenients o avantatges de viure en un o altre indret de la ciutat. Cada grup compta amb un dossier de treball.

39.- El món de l'aigua. Visita a l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals).. (CS, ESO i BAT)
La necessitat de l'abastament i de la distribució de l'aigua potable, a la ciutat, dóna per a l'anàlisi del procés, així com el de la recollida de les aigües residuals. Es realitzen experiències de laboratori per reproduir el pretractament que es du a terme a la planta i assolir els conceptes fonamentals. Es completa l'activitat amb la visita a l'estació depuradora.

40.- Una casa de pagès del Camp de Tarragona. (CM i CS)
En una casa de pagès de Vilallonga del Camp es realitza l'estudi de la vida quotidiana i de l'activitat industrial i agrícola d'un poble de fa 100 anys: els conreus, les eines, els productes, les pràctiques comercials, els costums i l'elaboració i la conservació dels aliments. En petits grups faran un tomb en carro i observaran els conreus, el sistema de regadiu per rajolí i podran fer una entrevista a un pagès. Cada alumne/a rep dos llibres, un amb els treballs previs i posteriors i un altre amb els de camp. El professorat compta amb un exemplar especial.


TARRAGONA INDUSTRIAL TORNAR INICI
L’estructura urbana, econòmica i social de la Tarragona actual queda marcada per un fet econòmic important: la ubicació de la refineria i la posterior instal·lació d'indústries químiques al seu redós, que ha produït un canvi en l'activitat econòmica i en el paisatge, que no podem obviar si volem entendre la ciutat. El Camp d'Aprenentatge pretén donar, entre d'altres, uns coneixements elementals del que representa la indústria a Tarragona, quins són els processos bàsics de fabricació dels seus productes i quins factors determinen la localització d'aquestes instal·lacions industrials.

41.- La indústria química. (ESO i Bat)
La primera part és realitza en un aula temàtica on es treballa la importància del petroli en molts dels productes que formen part de la nostra vida quotidiana i el sistema d'extracció. A través d'una maqueta (1,7 m x 2,5 m) s'analitza la ubicació de les indústries petroquímiques i els nuclis de població, així com els productes que elabora cadascuna d'elles. En una segona maqueta de mides similars, s'estudia el procés de fabricació d'una indústria petroquímica base i els seus elements. Classifiquen els plàstics en les 7 categories establertes. Aprenen processos d'elaboració de productes a partir de la matèria primera. Realitzen experiències químiques i fan un vol virtual pels polígons petroquímics. Tot seguit es fa un recorregut en autocar per les principals instal·lacions i a la tarda es visita una indústria petroquímica, on se segueix treballant el quadern.


TARRAGONA MARÍTIMA TORNAR INICI
És interessant la interacció climàtica entre el litoral, que constitueix una de les zones més belles de la conca mediterrània i la ciutat. Podem advertir; la seva influència climàtica, l'impacte turístic i la destrucció i conservació dels medis naturals. D'altra banda el port, ja que resultaria molt difícil d'interpretar la història i la realitat actual de la nostra ciutat si no comptéssim amb un port important en el qual coexisteixen múltiples formes d'activitat humana. Una ciutat abocada al mar: història, cultura, etc; un port industrial: tràfic de mercaderies, àmbits d'influència, etc; un port pesquer: sistemes de pesca, comercialització, etc.

42.- Peix, peixet saltironet. (CI)
En els treballs previs es tracta la mar mediterrània i els organismes que hi viuen, la xarxa tròfica i indrets on es desenvolupa la vida marina, El port: la història, que si fa i qui hi viu, activitats que s'hi desenvolupen, personatges que si mouen. Es presenten el dos tipus de pesca més comuns: arrossegament i encerclament i els esports d'aigua. Es fa present la necessitat de no embrutar les aigües, L'apartat de camp treballa els microorganismes els sistemes de pesca, realitza un recorregut en barca que possibilita el coneixement de les parts del port i de la seva activitat. La tarda es dedica a veure l'arribada de les barques i la subhasta. Compta amb un quadern per a l'alumne/a un altre per al professorat.

43.- Guaita la sardina!. (CM)
El conte La sardina "sardineta" actuarà com a factor motivador de l'activitat i ens portarà a conèixer els personatges que viuen al voltant de la Mediterrània, i en quin hàbitat viu cadascun d'aquestos animals. Parlarem del port: la història, el moviment portuari, les activitats i el tipus de pesca. Tractarem l'esport marítim i la necessitat de no embrutar. En la sortida de Camp, els alumnes treballen una introducció general, en la qual es revisen els conceptes del treball previ i després es distribueixen en tres espais del museu, on treballen una maqueta del port (3m x 5m), les tasques del mestre d'aixa, fan una classificació d'organismes, etc. Posteriorment fan un viatge en barca per les instal·lacions portuàries. Els alumnes i els professors reben quaderns de treball.

44.- Vine, al port i aprendràs la mar!. (CS, ESO)
Estudi del mar des de diversos aspectes: comercials, pesquers i com a via de comunicació. Es fa un recorregut pel port i es recullen diversos elements per al treball de laboratori i per a l'anàlisi in situ: la mesura de la temperatura a diferents nivells de profunditat, el calat, la transparència, etc. Cada alumne rep dos quaderns: un amb les activitats prèvies i posteriors i un altre amb les de camp.

45.- Subhasta. (CI, CM, CS i ESO)*
S'estudia el port pesquer en el seu àmbit: s'espera l'arribada de les barques d'arrossegament, la classificació dels peixos, la preparació de les barques per sortir l'endemà, el transport del peix a la Cofraria per a subhastar-lo, la compra del peix, l'adob de les xarxes, etc. Els alumnes treballen les fonts orals i l'observació directa, per tal d'elaborar-ne un petit treball.

46.- Recorregut per la platja. (CS i ESO)
Pretén donar a conèixer un dels ecosistemes més representatius del nostre litoral que comprèn el final de la Platja Llarga, amb la pedrera romana, i l'inici del "Bosc de la Marquesa". Es fonamenta en l'estudi de l'entorn, la fauna, la flora i l'equilibri existent en un medi tant delicat tot potenciant-ne l'observació, l'experimentació i la descripció.


* Les activitats marcades amb aquest símbol, volen dir que són autònomes. Tanmateix, si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita, gratuïtament, el material didàctic, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar al professor responsable.

 
Disseny optimitzar per 800x600 (C) Camp d'Aprenentatge de Tarragona - 2007 Powered by JASPSOFT