CATALÀ | ANGLÈS
PRESENTACIÓ
SITUACIÓ
ACTIVITATS
ESTADES I SORTIDES
CURS D'ESTIU
INSTAL·LACIONS i ALLOTJAMENT
SOL·LICITUD
ENLLAÇOS
PUBLICACIONS
ACTIVITATS INTERACTIVES
Curs d'Estiu al CdA de la ciutat de Tarragona
   
La vida quotidiana a Tàrraco

La ciutat de Tarragona propicia treballar el món romà d’una manera especialment didàctica i propera a l’alumne/a, alhora que interdisciplinar. Així, proposem un curs que apropi Roma al professorat interessat i li doni eines per tal de contextualitzar la ciutat -estructura i muralles-, els edificis - públics i privats a més de les vil·les-, les restes- l’arqueologia i les troballes- i la seva vida quotidiana - vestimenta; jocs; higiene i cosmètica; salut, malalties i la mort; vida militar-. Durant el curs es preveu realitzar tres sortides de camp en les quals es proporcionaran recursos i metodologies de treball per tal d'interpretar el patrimoni.
Persones formadores
 

Sergi Benavent i Gomar, docent del CdA de la ciutat de Tarragona
Núria Montardit i Bofarull, docent del CdA de la ciutat de Tarragona
Marta Segura i Pont, docent del CdA de la ciutat de Tarragona
Jordi Tortosa i Giménez, docent del CdA de la ciutat de Tarragona
M. Joana Virgili i Gasol, directora del CdA de la ciutat de Tarragona

Destinataris i nombre de places
   

Adreçat a mestres d'educació primària i professorat de l'ensenyament secundari obligatori que tenen part del currículum dedicat a Roma i/o al coneixement del seu entorn, és a dir, les ciències socials o la cultura clàssica o professors/es d’altres matèries que també s’hi puguin sentir interessats.
Finalitzat el període d’inscripció, en el cas que hi hagi vacants, s’hi podran inscriure altres docents, educadors ambientals i/o professionals relacionats amb la interpretació del patrimoni, llicenciats universitaris o alumnes dels darrers cursos universitaris que desitgen orientar la seva formació a l’ensenyament. En aquest cas, cal contactar directament amb el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona.
El nombre de places per al curs és de 30 persones. Cas de no superar-se les 15 inscripcions el curs es suspendria.
Les admissions es faran per rigorós ordre en la inscripció.

Calendari , horari i durada total del curs
 

Del 2 al 6 de juliol de 2007, de 8 a 14 hores
Horari detallat
Durada total del curs: 30 hores

Objectius
   
Conèixer noves metodologies i recursos per experimentar-los amb els alumnes.
Posar a l’abast dels assistents un ampli ventall de tècniques, pautes, estratègies i recursos didàctics que puguin aplicar a les classes i a d’altres monuments.
Treballar els diferents monuments i edificis de Tàrraco amb els materials i recursos del CdA.
Donar a conèixer els monuments més representatius de la Tarragona romana.
Continguts
   
  Les ciutats romanes. L’exemple de Tàrraco
L’elecció d’un indret. Ritus fundacionals.
El procés constructiu. L’estructura urbanística.
Tàrraco: parts, funcions, orografia, demografia, etapes constructives...
Les infrastructures: aqüeductes, vies...
La simulació d’una excavació arqueològica.
  L’aqüeducte de les Ferreres
  Parts i funcions d’un aqüeducte.
Procés constructiu.
Materials didàctics sobre el monument destinats a diferents nivells educatius.
Càlculs matemàtics (longitud, alçada...) i càlculs físics (cabal, velocitat de lliscament...).
  La muralla de Tàrraco
  Procés constructiu, maquinària, eines emprades.
Restes, estat de conservació.
Història de l’edifici. Mites.
Materials didàctics al voltant del monument, destinats a diferents nivells educatius.
  L’exèrcit romà
  Els estaments, la jerarquia i els grups socials.
La vida diària d’un soldat. El vestuari, l’armament, normes, alimentació, entrenament, feines...
El campament estable.
Materials didàctics sobre el tema. Experimentació del vestuari i de l’armament.
  Els jocs romans: públics i privats
  Els jocs públics: l’amfiteatre, el circ i el teatre. Parts i funcions.
Els jocs privats: diferencies socials, per sexe i edats. Exemples i pràctica.
Materials didàctics sobre el tema.
  La higiene i l’estètica romana
  La higiene: banys públics i privats.
L’estètica: la perruqueria, la cosmètica, l’afaitat, la depilació i la perfumeria. Estris i productes.
  La vil·la romana dels Munts
  La pars urbana: residència i conjunts termals.
La pars rústica.
Els materials sobre el monument.
  El món de la mort
  El ritual funerari: a casa, transport del cos, l’enterrament, actes de purificació i els déus dels morts.
La tipologia d’enterraments: inhumació, incineració, col·lectius i privats.
Materials sobre la mort: el sarcòfag d’Hipòlit i la Torre dels Escipions.
  La medicina romana
  Naixement de la medicina.
Els déus com a protectors.
Malalties.
Remeis naturals.
Estris de medicina.
La medicina a Tàrraco.
  La necròpolis
  Anàlisi de les restes.
Materials sobre el tema.
Metodologia
   
Treball de camp i tallers pràctics.
Observacions a tenir en compte per part dels assistents al curs
   

Es recomana portar l’equipament personal convenient per a la realització dels itineraris de camp: calçat adequat per caminar, gorra per al sol, aigua, etc. També és recomanable portar càmera de fotografia.

Despeses del curs
   

La inscripció, la docència, els materials del curs i el transport intern els assumeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones inscrites al curs han d’abonar les despeses derivades de la manutenció i l’allotjament, si és el cas. Posteriorment, es preveu que es podran acollir a la convocatòria anual d’ajuts individuals pels conceptes d’allotjament i desplaçament segons la normativa d’aquesta convocatòria que previsiblement es publicarà al DOGC el mes de juliol.

Allotjament
   

Les persones assistents podran allotjar-se, prèvia reserva, als espais del Complex Educatiu de Tarragona reservats al CdA és a dir, al Col·legi Rodoreda. Les habitacions són de 4 persones i les dutxes i lavabos comunitaris.
Col·legi Rodoreda (Complex Educatiu de Tarragona)
Autovia de Salou, s/n 43006 Tarragona
Telèfon 977556105
El preu d’allotjament serà el que correspon a les “Quotes d’allotjament i manutenció pel curs 2006-07" fixades pel Departament d’Educació d’acord amb Turisme Juvenil de Catalunya (TUJUCA): per a l’estada en règim de pensió complerta s’hauran d’abonar 88,15 €. Si s’opta només pel dinar l’import serà de 6,15 € per a cada àpat. Les persones interessades en utilitzar el servei d’allotjament hauran d’ingressar l’import de 30 € al compte corrent 2100-0697-58-0200060622, en concepte de bestreta, abans del dia 15 de juny de 2007.

Inscripció
Del 22 de maig al 7de juny de 2007

Resultat de la inscripció
A partir del 13 de juny de 2007

 
 
Disseny optimitzar per 800x600 (C) Camp d'Aprenentatge de Tarragona - 2007 Powered by JASPSOFT