MOLTES FEINES, POQUES EINESPer conrear les flors no es fan pas servir gaires eines. La maquinària ha substituït les eines manuals en la feina de preparar el terreny per sembrar-hi. Avuí, n´hi ha ben poques, de feines que necessitin eines gaire especials. Però sí que en fan falta per llaurar, fer eres, esterrossar…
De totes maneres de feines, n´hi ha moltes, i la majoria són manuals, i és que les mans són, no en dubtèssiu pas, "l´eina" més important per treballar, tant a l´hora de preparar el terreny, com de seguir el creixement de la planta, com de vendre-la. Per això cal fer-les anar, les mans. amb molta habilitat, amb molta cura iamb molt de gust. Perquè, de la sensibilitat d´aquestes depèn, en bona part, l´obtenció d´uns bons resultats.


EINES

"Bona eina fa mitja feina"

Una eina és un objete que l´home fa servir per treballar. les eines del camp són les que fa servir per treballar la terra. Així, n´hi ha per:
-Preparar la terra per conrear-la;
-Esponjar la terra i fer-la porosa, de manera que s´airegi bé i l´aigua hi penetri fàcilment;
-Fer que l ´adob s´aprofiti més;
-Eixarcolar ( és a dir: arrencar i treure les males herbes).CLASSIFICACIO DE LES EINESLes eines, podem classificar-les en tres grups, segons la força que les mogui:

-de tracció manual: són aquelles que funcionen gràcies a la força ( i a l´enginy) dels homes; l´estaca, la magalla, la magalleta, el magalló, el desencrostador, el ganivet i les tissores de podar.

-de tracció animal: són aquelles que funcionen gràcies a la força d´un animal, que normalment les estira. Els animal més utilitzats són ( o eren, perquè a penes si en queda cap): el cavall, la mula, el matxo…

-de tracció mecànica: són aquelles que funcionen gràcies a la força mecànica. Normalment, sol tractar-se d´un tractor o d´un motocultor. No cal dir que és el mitjà que avuí dia es fa servir més als camps de la nostra comarca.
ANEM TOTS A PLANTAR I A SEMBRAR L´HORT!!!MADUIXOTS
CARBASSONS(Poema)
RAVES
COLS
ESPINACS
BLEDES
ENCIAMS (Poema)
BRÒQUILS
JULIVERT(Poema)
GIRASOLS
APIS
PÈSOL(Poema)
CEBES
ALLS
LA PARRA
ELS PENELLS
MADUIXA
MONGETA TENDRA(Poema)
FAVESBlog Hortcamidelmig